Meghívó - rendes testületi ülés, 2017. XI. 30.

Gönyű Község Polgármesterétől 

M E G H Í V Ó 

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2017. november 30-án (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló Gönyű község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  Előadók: Szabó Péter körzeti megbízott
 2. Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetéről
  Előadó: Dr. Sík Sándor állatorvos
 3. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény szervezeti- és működési szabályzatának, szakmai programjának módosítása
  Előadó: Némethy Veronika intézményvezető
 4. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény kérelmének megtárgyalása a demens személyek nappali ellátásának 2018. évi beindításával kapcsolatban
  Előadó. Némethy Veronika intézményvezető
 5. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője kérelmének megtárgyalása védőszemüveg megvásárlására
  Előadó: Némethy Veronika intézményvezető
 6. Beszámoló a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény Gönyűi Területi Irodájának 2016-os szakmai tevékenységéről
  Előadók: Nagy Bernadett és Konczné Ternyei Beatrix családsegítők
 7. Javaslat a Bakony-ér Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítására a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatban
  Előadó: Major Gábor polgármester
 8. A gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról szóló 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet szükségszerű felülvizsgálata
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 9. Beszámoló a Gönyűi Kék Duna Óvoda 2016/2017-es nevelési évéről
  Előadó: Tóthné Rosta Éva megbízott óvodavezető
 10. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési éve munkatervének elfogadása
  Előadó: Tóthné Rosta Éva megbízott óvodavezető
 11. 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 12. Az egyes helyi adónemekre, díjakra vonatkozó önkormányzati rendeletek szükség szerinti módosítása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 13. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
  Előadók: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 14. Temetőre vonatkozó díjmértékek, a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, lakossági kérelem megvitatása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 15. Gönyű Község Önkormányzatának 2017. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 16. 2018. évi költségvetési koncepció elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 17. Az Önkormányzat 2018-2020 évekre vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása és a 2013-2027 évekre vonatkozó hosszútávú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata
  Előadó: Major Gábor polgármester
 18. A Gönyűi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 19. Dr. Kollárszky Miklós utca közvilágításának korszerűsítése
  Előadó: Major Gábor polgármester
 20. A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése tárgyú (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004) beruházás önerejének vállalása, a közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 21. Kiss Levente gönyűi lakossal megkötendő megállapodás jóváhagyása a telekhatárrendezéssel kapcsolatban
  Előadó: Major Gábor polgármester
 22. Gönyű Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 23. Nagyszentjános Község Önkormányzata kártérítési igényének, tulajdonjog megosztásról szóló kérelmének megvitatása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 24. Az ivóvíz ellátás, illetve a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre vonatkozó megállapodások tervezetének elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 25. Bangha Róbert lakossági beadványának megtárgyalása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 26. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról
  Előadók: bizottságok elnökei
 27. Beszámoló a Gönyűi Polgármesteri Hivatal munkájáról
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 28. Tájékoztatás az infobiztonsági szabályzat jóváhagyásáról
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 29. Reklámrendelet megalkotása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 30. A Gönyűi Horgászegyesület által benyújtott pályázat lebonyolításához szükséges döntések meghozatala
  Előadó: Major Gábor polgármester
 31. A Xantus János Közhasznú Nonprofit Kft-val megkötött gyepmesteri szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 32. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról
  Előadó: Ott-Szegő Henrietta, az Ügyrendi Bizottság elnöke
 33. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 34. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 35. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2017. 11. 23.

Tisztelettel:  Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!