Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. II. 14.

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. február 14-én (szerdán) 15.30 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. A Gönyűi Önkormányzati Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződések módosítása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Fehér Zsolt ügyvezető
 2. A Gönyűi Önkormányzati Kft. ügyvezetője munkabérének megállapítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 3. Döntés meghozatala a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése tárgyú (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004) beruházás közbeszerzési eljárásában
  Előadó: Major Gábor polgármester
 4. Közterület felügyelet felállítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 5. Jutalomkeret megállapítása Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (XI. 30.) határozatában foglaltak szerint
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 6. Döntés a “Gönyű Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek elkészítése” tárgyú beruházás előkészítéséről
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 7. Döntés a VP6-19.2.1.-70-3-17 azonosító számú „Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” elnevezésű Leader-pályázatban való részvételről (a Kossuth Lajos utca járdájának felújítása)
  Előadó: Major Gábor polgármester
 8. Az SKHU/1601/1.1/258 pályázati azonosítójú Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban szükséges döntések meghozatala (EUR folyószámla nyitása, döntés a külső, belső menedzsmentről)
  Előadó: Major Gábor polgármester
 9. Az Egészségvédelmi Szűrőprogram ismertetése, döntés a költségek viseléséről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 10. Tájékoztató a településen működő társadalmi szervezetek, sportegyesületek munkájáról, részükre az önkormányzat által 2017. évre adott pénzügyi támogatás felhasználásáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 11. A saját bevételeknek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegének, az önkormányzat középtávú tervének határozatban történő elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 12. Tájékoztató a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetésről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 13. Tájékoztató a rendelet-tervezet bizottsági megtárgyalásáról, a bizottságoknak a tervezetről kialakított véleményéről
  Előadók: bizottságok elnökei
 14. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 15. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
  Előadók: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 16. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde érdekképviseleti fóruma működési szabályzatának jóváhagyása
  Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető
 17. Állásfoglalás kialakítása a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsődét megillető térítési díj követelések behajtására
  Előadó: Major Gábor polgármester
 18. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 19. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója a 2017. évben elvégzett feladatokról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 20. A köztéri kamerarendszer használatára vonatkozó szerződés tervezetének jóváhagyása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 21. A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása a 3. számú kút műszaki felülvizsgálatához
  Előadó: Major Gábor polgármester
 22. Nagyszentjános képviselő-testületi határozatainak ismertetése az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban
  Előadó: Major Gábor polgármester
 23. Szórádi Csaba kérelme a tulajdonában lévő Gönyű, Irányi Dániel utca 14. szám alatti telek beépítésével kapcsolatban
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 24. Döntés a szociális bérlakások helyzetéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 25. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról
  Előadó: Ott-Szegő Henrietta, az Ügyrendi Bizottság elnöke
 26. Beszámoló a polgármester 2017. évi szabadságának felhasználásáról, a 2018. évi szabadságterv elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 27. Javaslat a civil élettel kapcsolatos véleményalkotásra
  Előadó: Major Gábor polgármester
 28. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 29. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2018. 02. 08.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!