Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. III. 29.

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. március 29-én (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

 

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény Gönyűi Területi Irodájának 2017-es szakmai tevékenységéről
Előadó: Major Gábor polgármester

2. Nagy Bernadett családsegítő kérelme önkormányzati lakás igénybevételéhez
Előadó: Major Gábor polgármester

3. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beiskolázási tervének, illetve továbbképzési programjának jóváhagyása
Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető

4. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde javaslatának megtárgyalása a bölcsődei csoport beindításával kapcsolatban
Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető

5. Pályázati kiírás óvodavezetői megbízatás betöltésére
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

6. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Major Gábor polgármester

7. A RÁBAKÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel közétkeztetésre megkötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

8. Jutalomkeret megállapítása Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (XI. 30.) határozatában foglaltak szerint
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

9. Pályázati kiírás közterület felügyelői állás betöltésére
Előadó: Major Gábor polgármester

10. Gönyű Község településrendezési eszközeinek Rp.I.241-9 tervszámú módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

11. Döntés a “Gönyű Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek elkészítése” tárgyú beruházás kivitelezőjéről
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

12. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló járdafelújításra beérkezett kivitelezői ajánlatok értékelése
Előadó: Major Gábor polgármester

13. Az SKHU/1601/1.1/258 pályázati azonosítójú Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban szükséges döntések meghozatala
Előadó: Major Gábor polgármester

14. A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése tárgyú (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004) beruházás közbeszerzési eljárásában megkötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

15. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 21/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

16. Az Önkormányzat 2018. évi rendezvénytervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

17. Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

18. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér beszámolója a 2017. évben elvégzett feladatokról
Előadó: Major Gábor polgármester

19. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

20. Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

21. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

22. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Major Gábor polgármester

23. Aktuális ügyek
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2018. 03. 23.

Tisztelettel:

Major Gábor
 polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!