Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. V. 31.

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Testületi ülés - meghívó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. május 31-én (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

 

Napirendi javaslat:

1. Gönyű Község Önkormányzata levegővédelmi rendelet-tervezetének megtárgyalása
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

2. Gönyű Község Önkormányzat helyi önkormányzati képviselők, a bizottságok nem képviselői tagjai tiszteletdíjáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

3. Az SKHU/1601/1.1/258 pályázati azonosítójú Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló játszótéri eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok értékelése.
Előadó: Major Gábor polgármester Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke

4. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018” elnevezésű pályázatban való részvétellel kapcsolatban hozott (az Irányi Dániel utca burkolat egy részének felújítása) 67/2018.(IV.27.) önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

5. Közterület felügyelői állás betöltésére pályázati felhívás ismételt kiírása
Előadó: Major Gábor polgármester

6. Gönyűi Önkormányzati Kft. beszámolójának elfogadása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdésében foglaltak alapján
Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke

7. Gönyűi Önkormányzati Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke

8. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Major Gábor polgármester

10. Aktuális ügyek
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2018. 05. 22.

Tisztelettel:

Major Gábor
 polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!