Meghívó - rendes testületi ülés

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2017. március 30-án (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. Tájékoztatás Erdős Szabolcs pályázatíró felé fennálló önkormányzati követelésről Előadó: Erdős Szabolcs pályázatíró
 1. Ismertető az EFOP 1.2.11-16 Esély Otthon elnevezésű pályázat részleteiről
  Előadó: Major Gábor polgármester, Erdős Szabolcs pályázatíró
 1. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Südi Enikő építész tervező peren kívüli egyezségi ajánlatának megtárgyalása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Fedett kiállítási tér aljzatának térkövezése a Polgármesteri Hivatal udvarán
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 1. Döntés a Gönyűi Önkormányzati Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetének megtárgyalása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. Településképi Arculati Kézikönyv készítésének és településképi rendelet előkészítésének megrendelése
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 
 1. Ágoston Zoltán magánszemély kérelme a rendezési terv módosítására a telekalakítási szabályokkal kapcsolatban
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 
 1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gönyűi 330/65 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Döntés a gönyűi 150/4-150/7 hrsz-ú ingatlanok esetleges megvásárlásáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Szíjártó Gyula kérelme – ingatlan felajánlása megvételre
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat megtárgyalása (a Kossuth Lajos utca melletti járda Irányi Dániel utcától Damjanich utcáig tartó szakaszának megújítása)
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Győri Tankerületi Központtal megkötendő használati szerződés tervezetének megtárgyalása a sportcsarnok igénybevételére vonatkozóan
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 
 1. Bölcsőde kialakításához szükséges döntések meghozatala
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. A polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 
 1. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának átfogó értékelése
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző, Burjánné Szigethy Mónika, a Szociális és Gyermekjóléti Bizottság elnöke
 1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2017. 03. 23.

Tisztelettel: Major Gábor s.k.
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!