Pályázati lehetőség (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

2015. június 22-től nyújthatóak be az export piaci megjelenést szolgáló projektek pályázatai.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint. Egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
Fontos új feltétel, hogy az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1.000.000 Ft-tal szorzott összegét.

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A pályázat által az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység
Az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi további tevékenységek támogathatók:
c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható.

Pályázóra vonatkozó fontos feltételek: Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Jogi forma szerint pályázó lehet:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek

melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt és az utolsó 2 év valamelyikében rendelkezett export árbevétellel.
A pályázati útmutató melléklete egy ún. Ágazati fókusz lista, mely tartalmazza azon tevékenységi területeket, melyeken tevékenykedő vállalkozások pályázhatnak (TEÁOR '08 10.52 – 38.31 közötti tevékenységek fejlesztése támogatható).

A pályázat az alábbi linken elérhető:

http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_mikro_kis_es_kozepvallalkozasok_piaci_megjeleneset_tamogato_felhivas

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!