Tájékoztató a jelölés folyamatáról

Választási Tájékoztató a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választása 

 

Jelölő szervezet bejelentése 

KépJelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
/a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontja/

Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.
A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. /Ve. 119. §, 307/D. §/

 

Jelölt- és listaállítás

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgármester-jelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 8-10. §/

Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások konkrét számát a helyi választási iroda vezetője, a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.
A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát – egész számra felfelé kerekítve – a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján kell figyelembe venni. /Ve. 307/E. §/

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.
A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én (tekintettel arra, hogy ez a nap nem munkanap, így 2019. augusztus 26-án) átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval látja el. /Ve. 120-121. §/

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül, a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
/Ve. 122-123. §/

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. /Ve. 124. §/

Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. /Ve. 307/G. §/

A jelölt bejelentésének határideje: 2019. szeptember 9., 16:00 óra
/Ve. 307/G. § (1) bekezdés/

 

Gönyű, 2019. augusztus 7.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Kapcsolódó dokumentumok:

2010. évi L. tv. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2013. évi XXXVI. tv. a választási eljárásról 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása határidőinek megállapításáról

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!