Pályázati felhívás

Az Euro-Clear Magyarország Kft. tájékoztatja Gönyű község lakosságát, hogy az Euro-Clear Magyarország Kft. a társadalmi felelősségvállalás szellemében, ez évtől támogatást nyújt községünknek, amelyet a társadalmi fejlődést szolgáló kezdeményezések megvalósítására kell fordítani.

Pályázati feltételek:

Pályázhat:

  • Minden jogi személyiségű szervezet, amely adószámmal és bankszámla számmal rendelkezik. Magánszemélyek nem pályázhatnak.
  • A benyújtott projekteknek kizárólag a gönyűi és annak vonzáskörzetében élő lakosságot érintő ügyekhez, megoldandó problémához kell kapcsolódniuk.

Prioritások:

Az Euro-Clear Magyarország Kft. kiemelten támogatja azon pályázatokat, amelyek:

  1. További források megszerzéséhez (pl. más helyre benyújtandó pályázatok önrészéhez) kívánják felhasználni.
  2. Megkezdett projektek folytatását segítik elő.
  3. Nagyobb társadalmi bázist érintenek.
  4. Önerőt tartalmaznak.
  5. Azon szervezeteknek a pályázatait, akik ha már előzőleg nyertek el támogatást, határidőre eleget tettek elszámolási kötelezettségüknek.
  6. Azon szervezeteknek pályázatait, akik aktívan részt vettek, részt vesznek községünk társadalmi és gazdasági életében. Társadalmi munkát végeznek, folyamatosan tesznek valamit közösségünk érdekében.
  7. Azokat a pályázatokat, amelyeket több szervezet, jogi személy együttesen nyújt be, közös célok elérése érdekében, elősegítve ezzel közösségünk társadalmi összefogását.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázat leadási helye: Major Gábor polgármester (Gönyűi Polgármesteri Hivatal, Gönyű, Kossuth Lajos utca 67.)

A pályázatokat PROJEKT ADATLAP - on kell benyújtani.
Az adatlapokat kitöltve, két példányban kérjük határidőre leadni.
Kézzel írt adatlap nem elfogadható!
A pályázatoknak feltétlenül tartalmazniuk kell részletes költségvetést és árajánlatokat, a legjobb, ha több helyről, valamint, hogy a megvalósult projekt hány embert fog érinteni.

Elszámolási kötelezettség:

A nyertes pályázókkal az Euro-Clear Magyarország Kft. szerződést köt és a szerződés értelmében kötelesek elszámolni is a felhasznált pénzösszeggel.

A nyertes pályázók a projekt megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb folyó év szeptember 30-ig kötelesek az elnyert pénzösszeg felhasználásával elszámolni. Az elszámolást írásban, két példányban, számla másolatokkal és lehetőség szerint fotókkal illusztrálva kérjük beadni.
Kézzel írt elszámolás nem elfogadható!

Letölthető adatlapok (docx-formátum):

Pályázati felhívás Pályázati adatlap

Az Euro-Clear Magyarország Kft. sok sikert kíván Önöknek a munkájukhoz!

Várjuk pályázataikat!

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!