Pályázati felhívás és dokumentáció

Gönyű Község Önkormányzata és a Gönyűi Sportegyesület által meghirdetett a Gönyű Sportpályán épülő öltöző épületében kialakított büfé, konditerem és szauna bérbeadásával kapcsolatos nyilvános pályázathoz

Gönyű, 2016. május 10.

Letölthető anyagok: Pályázati felhívás Pályázati dokumentáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gönyű Község Önkormányzata (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 67.) és a Gönyűi Sportegyesület (9071 Gönyű, Irányi Dániel u. 6-8.) – továbbiakban kiíró- nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel 2016. augusztus 1-től határozott időre, 3 vagy 5 éves időtartamra bérbe adja a Gönyűi Sportpályán – 9071 Gönyű, Irányi Dániel utca 6-8. - épülő öltöző épületében kialakított, összesen 282,08 m2 alapterületű helyiségcsoportot, valamint annak felszerelését és berendezését megtekintéskori állapotban.

A helységcsoport egy büféből illetve klubhelyiségből, egy konditeremből és egy szauna blokkból és az ezekhez tartozó öltözőkből, zuhanyzókból áll. Az üzemeltetési szerződés létrejöhet mindhárom helyiségre együtt illetve külön-külön is.

1. Helyszínbejárás időpontja: 2016. május 30. 17.00 óra

2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 15. 16.00 óráig

3. A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) magyar nyelven a Gönyűi Sportegyesület elnökének címére- 9071 Gönyű, Ady E. u. 32. - kell benyújtani postai úton vagy személyesen illetve meghatalmazott útján.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Vigh Tibor, a Gönyűi Sportegyesület elnöke a 06-30/76-70-437 telefonszámon.

4. A pályázati ajánlatok felbontása: a benyújtási határidőt követő 8 napon belül

5. A pályázatok elbírálásánál alkalmazott főbb értékelési szempontok:

- A bérleti díjra vonatkozó legkedvezőbb árajánlat - Referenciák - Az üzemeltetéshez szükséges, a pályázó által rendelkezésre bocsátott műszaki berendezések

6. A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A kiíró a pályázatok eredményeit az elbírálást követő 8 napon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

7. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét, székhelyét, - aláírási címpéldányt, - 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy igazolást az egyéni vállalkozói nyilvántartásból, - 30 napnál nem régebbi bővített nemleges adóigazolást, - 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot a számlavezető pénzintézettől a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszámra, - nyilatkozatot arról, hogy a szerződés megkötését kizáró okok nem állnak fenn, - a pályázati dokumentációban előírt minden egyéb nyilatkozatot, tájékoztatást.

8. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:

- az a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, - olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, - az nem felel meg a pályázati felhívásban illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, - a kiíró a pályázó titoktartási kötelezettségének megszegése miatt az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította.

9. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

- nem érkezett pályázati ajánlat, - kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, - az eljárásban olyan szabályszegés történt, amely jogszabály alapján az egész eljárás eredménytelenségét eredményezi.

10. A kiíró fenntartja jogát, hogy ha a szerződéskötés a pályázat nyertesével nem lehetséges bármely okból, a soron következő helyezést elért pályázóval kössön szerződést.

Letölthető anyagok: Pályázati felhívás Pályázati dokumentáció

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!