Meghívó - rendes testületi ülés, 2017. X. 26.


Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2017. október 26-án (csütörtök) 15.00 órára összehívom, amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)
Az ülés formája: nyílt

Napirendi javaslat:

1. Gönyű Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (Előadó: Major Gábor polgármester)


2. Beszámoló a helyi adóztatásról
(Előadó: dr. Kállai Erik jegyző, Pongrácz Annamária adóügyintéző)


3. Hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó Programban való részvételének megtárgyalása (Előadó: Kiss Béla igazgató)


4. A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése tárgyú (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004) támogatási szerződés jóváhagyása (Előadó: Major Gábor polgármester)


5. Az Önkormányzat közigazgatási területén található köznevelési intézményekben, valamint a bölcsődében alkalmazandó térítési díjakról szóló rendelet megalkotása (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)


6. Beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról (Előadó: Major Gábor polgármester)


7. Településen folyó közművelődési tevékenység áttekintése (Előadó: Ferenczi Viktória könyvtári alkalmazott)


8. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)


9. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása (Előadó: Major Gábor polgármester)


10. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő megállapodás jóváhagyása a társulási tagi önrészek különbözete miatt az Önkormányzatok és a Zrt. közötti lezáratlan kérdés rendezése érdekében (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)


11. Pannon-Víz Zrt-vel megkötendő vagyonkezelési szerződés módosításának jóváhagyása (Előadó: Major Gábor polgármester)


12. UNIPER Hungary Energetikai Kft-vel megkötendő szennyvízelvezetési szolgalmat alapító szerződés jóváhagyása (Előadó: Major Gábor polgármester)


13. Településrendezési szerződés megkötése a gönyűi 090/2 hrsz-ú külterületi telek belterületbe vonása érdekében (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)


14. A RÁBAKÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel közétkeztetésre megkötött vállalkozási szerződés módosítása (Előadó: Major Gábor polgármester)


15. Gönyű Község Önkormányzata és költségvetési szervei belső kontroll kézikönyvének elfogadása (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)


16. A Gönyűi Önkormányzati Kft. SZMSZ-ének módosítása (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)


17. Önkormányzati busz értékesítésére bizományosi szerződés jóváhagyása (Előadó: Major Gábor polgármester)


18. A GÖNYŰ POSTAKOCSI FOGADÓ Kft-vel és a Gönyűi Horgász Egyesülettel megkötendő telekalakítási szerződés jóváhagyása (Előadó: Major Gábor polgármester)


19. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről (Előadó: Major Gábor polgármester)


20. A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Előadó: Major Gábor polgármester)


21. Aktuális ügyek (Előadó: Major Gábor polgármester)

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2017. 10. 20.


Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!