Rendkívüli települési támogatás

Az eljárás kérelemre, illetve a Szociális és Gyermekjóléti  Bizottság, a Bakony-ér  Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény családgondozói, valamint az oktatási, nevelési intézmények javaslatára indulhat. A támogatás azon kérelmezőknek nyújtható, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek.

Szükséges mellékletek:

 • a kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-kártyája
 • az együtt élő családtagok utolsó havi jövedelméről szóló igazolás rendszeres jövedelmek esetében, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolás, nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév januárjában kiadott igazolás
 • tartós betegségről, kórházi kezelésről szóló igazolás
 • 16 éven felüli gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyának igazolása
 • álláskereső esetében a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás, vagy határozat, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat
 • gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a gyermektartásdíj megállapításáról szóló bírósági határozat, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat
 • temetésre nyújtott rendkívüli települési támogatás esetében a kérelmező, vagy vele együtt élő családtagja részére kiállított temetési számla első, eredeti példánya, nem gönyűi lakos elhunyt esetében a halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • a kérelemben jelzett indoknak megfelelő igazolások, nyilatkozatok

A támogatás formája: Készpénz, vagy természetbeni támogatás. Indokolt esetben a készpénzben nyújtott rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosult elszámoltatható

A támogatásra való jogosultság jövedelemhatára:

 • családban élők, illetve családdal egy lakásban élő egyedül állók, valamint egy lakásban együtt élő egyedül állók esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a,
 • gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetében, ahol fogyatékos, vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a,
 • egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a

A támogatás időtartama: Eseti

A támogatás összege: A kérelemben szereplő indoknak megfelelő, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A temetési költségek viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege esetenként 30.000.-Ft

A támogatás további feltétele:A kérelmező és vele együtt élő családtagjai maguk is mindent megtesznek anyagi helyzetük javításáért.

Temetésre tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset időpontját követő 60 napon belül lehet benyújtani.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!