Sajtóközlemény - fakitermelési munkák

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megkezdődnek a fakitermelési munkák a Mosoni-Duna vízszint rehabilitációval érintett szakaszán

2021. január 29.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság konzorciuma a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” (KEHOP-1.3.0-15-2016-00012) címmel kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű európai uniós projektet valósít meg 28,432 milliárd forint támogatással. A beruházás keretében épülő torkolati műtárgy üzembe helyezése után a vízszint emelkedésével a jelenlegi meder partján lévő faállomány talaja vízzel telítődik, így azok kivágásáról most gondoskodik az igazgatóság.

A projekt előkészítése során elkészült a Natura 2000 hatásbecslés és a környezeti hatásvizsgálat, amely alapján a projekt környezetvédelmi engedélyt kapott. 2016. évben elkészültek az engedélyezési tervek, melyek eredményeként a műtárgy-együttes a szükséges valamennyi építési, közlekedési, és vízjogi engedélyt megkapta. A projekt fő célja a Duna vízszintsüllyedésének hatására a Mosoni-Duna torkolati szakaszán lesüllyedt kis- és közepes vízszintek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati vízszint visszaállítása, továbbá a torkolati műtárgy árvízkapuként történő kialakításával az árvízvédelmi biztonság növelése.

A Mosoni-Duna vízszintjének duzzasztásos rehabilitációjával a vízparti faállomány helyét mindkét parton szélesebb víztükör foglalja majd el. A beruházás befejezését és a torkolati műtárgy üzembe helyezését követően számítani lehet a Mosoni-Duna Győr-Gönyű közötti szakaszán a jelenlegi vízpartot szegélyező faállományok bizonyos mértékű tönkremenetelével a megemelkedő vízszint és így a szélesebb meder kialakítása miatt. Ezek tulajdonképpen azon erdészeti nyilvántartásban nem szereplő, a jelenlegi mederpart élén felnőtt, zömében sarj eredetű fehér füzes állományok, melyek jelenleg is a fény felé törekedve erősen víz fölé hajolnak. E faállományra jellemző a nagyszámú, már jelenleg is pusztuló csúcsszáradt, odvas, vihartört, ill. hódkárosított egyed, a város felől kivadult parkfa és egyéb adventív fafaj jelenléte, továbbá a talajszinten a korábbi árhullámokból származó nagy tömegű fekvő holtfa felhalmozódása.

A megemelkedő vízszint a fentiekben leírt közvetlen vízpartot szegélyező faállomány talajának vízzel történő telítettségét, ill. a termőréteg tartós, a vegetációs időszak szinte egész hosszát kitevő vízborítását és a már jelenleg is jelen lévő uszadéktömeg felúszását eredményezheti, mely miatt tetemes mennyiségű uszadék jelenhet meg a létesítmény elzárószerkezeténél. Ez olyan mértékű műszaki kárelhárítási feladatot jelentene, mely részben a vízjogi engedély szerinti működést, részben a frissen megépülő létesítmény épségét veszélyeztetné. A várható esetleges műszaki káresemény, tönkremenetel és funkcióvesztés, valamint ebből származó árvízvédelmi kockázat megelőzése és kiküszöbölése érdekében az igazgatóság a Magyar Állam tulajdonában és az igazgatóság vagyonkezelésében álló jobb és bal parti területeken Győr és Gönyű közötti szakaszon kárelhárítási célú fakitermelési munkákat tervez elvégezni.

I. műszaki volumen mennyiség Mosoni-Duna bal part Mosoni-Duna jobb part összesen
érintett hossz (fm) 11 000 10 793 21 793
érintett terület (ha) 18,83 22,38 41,21
letermelendő fatömeg (m3) 6 793 5 920 12 713

A fakitermelési munkák engedélyezési szempontból rendezettek, az igazgatóság gondoskodott a természetvédelmi hatósági engedély megszerzéséről, beszerezte Győr MJV Önkormányzatának nyilatkozatát, valamint hivatalosan bejelentette a fakitermeléseit az erdészeti hatósághoz. A kiválasztott vállalkozó a munkákat január végén kezdi meg és 2021 márciusában fejezi be. A fakitermelés során fokozott az igazgatóság figyelmet fordít a természetvédelmi előírások betartására: A munkaterületen a 100 cm átmérőt meghaladó őshonos ill. az odvas (xilofág rovaroknak otthont nyújtó) faegyedek un.”hagyásfaként” kímélendők, a területen található invazív fafajok visszaszorításra kerülnek. Az igazgatóság gondoskodik a területen felhalmozódott vegyes kommunális hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról.

Dokumentumok letöltése
Sajtóközlemény Mosoni-Duna minta-keresztszelvény

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!