Sajtóközlemény - óvodabővítés

Sajtóközlemény
„A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése”
2023.04.03.


Gönyű Község Önkormányzata az „A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése” című TOP_PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022-00011 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című és „TOP_PLUSZ-3.3.1-21” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.


SajtóközleményNémeth Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Vármegye Közgyűlése elnökének támogató szavazatával a vármegyei területfejlesztési keretből (Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) Gönyű Község Önkormányzata támogatást kapott a „TOP_PLUSZ-3.3.1-21” kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati konstrukcióra.

Kedvezményezett neve: Gönyű Község Önkormányzata
Projekt fizikai befejezése: 2023.12.01.
Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatási összeg: 221,12 millió forint

Gönyű Község Önkormányzata kiemelt célként kezeli a TOP Plusz célkitűzésekkel összhangban az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését
A projekt műszaki tartalmának meghatározásakor fontos szempont volt, hogy a felmerülő igényeket kielégítse, és egy megfelelő férőhelyszámmal bíró óvodabővítés valósulhasson meg. A létesítmény elhelyezkedése adott volt a műszaki tartalom meghatározása során. A leggazdaságosabb és észszerűbb megoldásnak az bizonyult, hogy a már egy épületrészen található ráemelés (emelet) folytatódjon a már meglévő földszinti épületre alapozva.
A méretezés és kapacitás kérdésére a pályázati felehívás előírásai, valamint az oktatási intézmények tervezési előírásairól szóló szabvány (MSZE 24203-1:2012, I. rész: Óvodák), valamint az OTÉK, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléséről szóló jegyzék adott választ.
A szolgáltatási színvonal esetében az önkormányzat kiemelt célként tűzte ki, hogy az óvodai ellátás a fejlesztésnek köszönhetően minél magasabb színvonalú legyen, biztosítva a megfelelő környezetet az oktatási-nevelési munkához, a motiváló, gyermekbarát környezethez.

A fejlesztés által minőségi javulás eszközölhető az óvodás korú gyermekek számára az óvodai kapacitásnöveléssel, a szolgáltatások minőségének emelésével. Emellett a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása, segítése is magasabb színvonalon fog tudni működni.
További cél, hogy a tevékenységek megvalósításával egy, a XXI. századi követelményeknek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása, mely az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. Az óvodás korú gyermekek fejlődése érdekében specifikus cél továbbá, hogy biztosításra kerüljön egy egyészséges, motiváló hatású, gyermekbarát és biztonságos környezet, mely hozzájárul a kultúrhigiénés szokások kialakításához, az érzelmi fejlődés és szocializáció segítéséhez,
A megfelelő környezettel és szakmai háttérrel biztosítható a testi-lelki szükségletek magas színvonalú kielégítése, az optimális fejlődéshez szükséges feltételek teljesülése. A magas színvonalú ellátással olyan gyermekek fejlődése is kiegyensúlyozott lehet, akik számára a szülői, otthoni környezet nem tudja ezt megfelelően biztosítani.
További stratégiai célként definiálható, hogy a gyermekellátó kapacitások fejlesztésével, bővítésével javítható a gyermeket vállalók foglalkoztatottsága, elősegíthető a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérése, javíthatók a gyermekes szülők munkavállalási esélyei.
Az önkormányzat a Területfejlesztési Operatív Program PLUSZ Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívására 2022 januárjában pályázatot nyújtott be, melyet a 2022. június 7. napon kelt támogatási döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesítettek. A program a megvalósításhoz Európai Regionális Alap és hazai központi költségvetési előirányzat 221,12 millió forintot biztosít, 100 %-os támogatási intenzitással, vissza nem térítendő támogatás formájában, így a terv megvalósulhat.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
A fejlesztés keretében önállóan támogatható tevékenységként a Kék Duna Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése és férőhelybővítés tervezett. Az épület emeletén kerül kialakításra még két foglalkoztató, mely biztosítja majd az 50 további óvodáskorú gyermek elhelyezését, valamint ehhez kapcsolódóan egy-egy wc-mosdó-zuhanyzó, egy-egy öltöztető került kialakítása. Az emeleten kap helyet egy további nevelői szoba, egy teakonyha, egy előtér, valamint egy közlekedő is, mely a meglévő emeleti rész közlekedőjével kapcsolódik össze.
A tervezett bővítés a meglévő óvodához szervesen kapcsolódóan tudja funkcióját ellátni. A tervezett két foglalkoztatóhoz betervezett külön-külön öltöztető és WC-mosdó helyiségbe kézmosó és beépített szekrények kerülnek elhelyezésre, mely a tárolást fogja szolgálni.
A meglévő épület akadálymentes, így a projekt szempontjából projektarányos akadálymentesítés került tervezésre.
A fejlesztéshez kapcsolódóan felmerül az eszközbeszerzés igénye is, mivel az új helyiségek berendezése is szükséges.
Energiahatékonysági intézkedések keretében a projektben sor kerül a meglévő fűtési rendszer korszerűsítésére, a meglévő kazánok cseréjére, helyette két új kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.
A fejlesztés további munkaviszony meglétét feltételezi, így mindösszesen 7 fő (4 óvónő, 2 dajka, 1 pedagógiai asszisztens) alkalmazására lesz szükség az óvodai ellátáshoz a hat csoportszobát tekintve. A béreket az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja.

A kivitelezői szerződéskötés megtörtént. A beruházás kivitelezője a MIKOLASEK Kft. lett. 2023 április 3-án a munkaterület is átadásra került. A projekt fizikai befejezése 2023. december 1.

A projektről bővebb információt a www.gonyu.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Radványi Katalin, pályázati referens
(palyazatok###kukac###gonyu.hu)

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!