Iskola

Közlemény az általános iskolai beiratkozás idejéről

Kategória : Iskola módosítva: 2024.03.14 10:36

KÖZLEMÉNY

Az általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a Győri Tankerületi Központ illetékességi területén.

Kozlemeny_altalanos_iskolai_beiratkozas_2024_2025_tanevre_thumb.jpgA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint a tanköteles tanulókat az iskola első évfolyamára jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-nak megfelelően az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a Győri Tankerületi Központ a jelen közleményben tájékoztatja az érintetteket. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2024. április 18-19. 

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozással kapcsolatos döntés: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt, melyet szintén írásban közöl a szülővel.

A jogorvoslati eljárás: az Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az iskola döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt naptári napon belül a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83. § (5) bekezdés alapján a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviseli.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdés a-b) pontjai alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében.

Győr, 2024. március 12.

 

dr. Nagy Adél
tankerületi igazgató

Tovább

Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola

Kategória : Iskola módosítva: 2021.07.12 21:22
Iskola kép

Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola

Cím: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos út 89.

Tel.: +36-20/250-9011

Web: www.szechenyigonyu.hu

e-mail: info###kukac###szechenyi-gonyu.edu.hu

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!