Tájékoztató a szennyvízprojektről

A Gönyű-Nagyszentjános Települések Szennyvízcsatornázása projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásában valósul meg. A csatornahálózat fejlesztése két lépcsőben valósul meg, vagyis :

  • az előkészítési fázis
  • a kivitelezés fázis

megvalósításával.

Előkészítési fázis

Jelenleg Gönyű és Nagyszentjános 85 millió Ft-os költségkertéből végzi a szennyvízelvetési projekt előkészítését, melyre pályázat alapján 72,5 millió Ft-t támogatást kapott. A támogatáshoz az önkormányzatoknak 12,5 Ft saját forrást kell hozzátenniük. Az előkészítési fázisban elkészülnek a
hiányzó kiviteli tervek és engedélyek, a projektet bemutató részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon-elemzés, a kivitelezés indításához szükséges közbeszerzési dokumentációk.

Az előkészítési fázist végigkíséri egy PR tevékenység, mely az érintett lakosság tájékoztatását szolgálja. Az előkészítési fázisban elkészülő pályázati dokumentáció alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dönt a kivitelezés támogatásáról, illetve a támogatási arányról. A támogatási arány a maximális értéke 85 %. A támogatási arány alapvetően meghatározza az érdekeltségi egység összegét. Az önkormányzat, és a szakemberek előzetes becslése alapján, a támogatás mértéke 73 és 85 % között várható.

Az előkészítési fázisban az érintett lakosság létrehozza a Viziközmű Társulatot, mely biztosítja a kivitelezéshez saját erőt – magas támogatási arány esetén (85% közelségében) teljes egészében, alacsony támogatás esetén (73% közelségében) csak egy részben.

Az előkészítési fázisban ez idáig kiválasztásra került az Önkormányzat munkáját segítő Projekt Management Szervezet, a PR tevékenységet és a közbeszerzéseket lebonyolító külső szakértő cég, illetve napjainkban kerül kiválasztásra a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, illetve a tervezést végző cégcsoport.

Az előkészítési fázis befejezésének várható időpontja 2010 első negyedéve.

Kivitelezés fázis

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásának elnyerése után kezdődik a kivitelezés, várhatóan 2010. nyarán.

1. Az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás összege

Az érdekeltségi egység számítása

Az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás meghatározása a Társulat szervezését irányító Szervező Bizottság javaslatára az alakuló közgyűlés döntése alapján került elfogadásra.

Mivel jelenleg még nem áll rendelkezésre a pontos beruházási összeg, a NFÜ által megítélt támogatási arány, valamint a bekötések száma, ezért az érdekeltségi hozzájárulás egy nagyon alacsonynak ítélhető, 73 %-os támogatási arány figyelembe vételével került meghatározásra!

A lenti táblázat bemutatja, hogy a támogatási arány milyen hatással van az érdekeltségi egységre.

  Jelenlegi támogatási rendszerRégi támogatási rendszer
Projekt jellemzők            
Beruházási összeg

Ft

2 200 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

Támogatási arány

%

73

80

85

90

95

Projekt önrész

 

594 000 000

440 000 000

330 000 000

220 000 000

110 000 000

Bekötések száma

db

1 682

1 682

1 682

1 682

1 682

Költségek

 

 

 

 

 

 

Társulat működési költsége

Ft

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

Társulati hitel kamat (becslés)

Ft

237 600 000

176 000 000

132 000 000

88 000 000

44 000 000

Összes költség

 

931 600 000

716 000 000

562 000 000

408 000 000

254 000 000

Források

 

 

 

 

 

 

Érdekeltségi egység

Ft/db

385 000

385 000

331 000

240 000

150 000

Lakossági hozzájárulás

Ft

647 570 000

647 570 000

556 742 000

403 680 000

252 300 000

Önkormányzati teher

Ft

284 030 000

68 430 000

5 258 000

4 320 000

1 700 000

 

Az előkészítési szakasz végén kerül pontos meghatározásra az érdekeltségi egység pontos összege, ami várhatóan 385 és 331 ezer Ft között lesz.

A társulati hitel kamatát az önkormányzat részben átvállalja, de mértékét jelenleg pontosan megítélni nem tudjuk, mivel függ a bankpiaci viszonyoktól, az azonnali befizetések nagyságától, illetve a nem-fizetők arányától.

Alacsony támogatási aránynál – függetlenül attól, hogy ez nem elég az önrész finanszírozására, – az ingatlantulajdonosoknak akkor is 2900 Ft x100 (hó) a fizetési kötelezettsége. Itt az önkormányzatnak jelentős forrást is biztosítania kell a sikeres beruházás érdekében.

Magas – akár 85% – támogatottságnál pedig, az a szerencsés helyzet adódik, hogy a hiány finanszírozása - a kamatokkal és költségekkel együtt is biztosítható a lakosság felől érkező befizetésekből, alacsonyabb önkormányzati forrás mellett.

Érdekeltségi egység a korábban tervezett beruházások esetében

A jelenlegi beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával valósul meg, ahol a támogatás felső határa 85 %. A korábbi időkben tervezett beruházások a Céltámogatási rendszer, vagy a Központi Környezetvédelmi Alap keretében épültek volna meg, ahol a támogatás mértéke elérhette volna a 95 %-ot is. Tehát az inflációt, valamint a támogatás mértékének csökkenése indokolja az érdekeltségi egység növekedését.

Mivel a korábbi beruházások esetében a társulat szervezés nem történt, így az Érdekeltségi egység összege és számítási módja sem került rögzítésre, így számításokat összevetni nem tudjuk.

Ezért a fenti táblázatban, a projekt jelenlegi adatival kiszámoltuk 90 és 95 %-os támogatás esetén az érdekeltségi hozzájárulás összegét, ami 242 és 150 ezer Ft-ra adódik.

2. A kedvezményes belépéshez nem csatlakozók fizetési kötelezettségei

Aki a Viziközmű Társulat alakulásáig nem nyilatkozott semmilyen formában, annak a társulat a hozzájárulást egy összegben veti ki az érdekeltségi hozzájárulás pontos meghatározása után.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a víziközmű társulat alakulásáig a tulajdonosok több mint 89 %-a írta alá a belépési szándéknyilatkozatot – közel 1500 ingatlan tulajdonos – és élt a kedvezményes részletfizetéssel.

Az alakuló közgyűlés a kedvezményes részletfizetés lehetőségének igénybevételét meghosszabbította a megalakulást követően is 2009. május 30-ig, mely időpont lehetőségével azóta jó pár tulajdonos élt.

3. Mi történik, ha valaki nem tudja kifizetni az érdekeltségi hozzájárulást?

A hozzájárulást minden érintettnek meg kell fizetnie valamilyen formában. Ha valaki a hozzájárulást nem tudja megfizetni, akkor a társulat adó formájában kísérli meg azt behajtani. A hozzájárulás közadók módjára behajtható tartozás.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az adót sem tudja megfizetni, akkor ez a tartozás a tulajdoni lapon, mint teher kerül bejegyzésre. A teher legkésőbb az ingatlan eladáskor, vagy öröklésekor rendezésre kerülhet.
Addig is az Viziközmű Társulatnak gondoskodnia kell hiányzó befizetés pótlásáról.

4. Tudja-e fizetni a lakosság a Lakáskasszát?

Az Önkormányzat kötelezettsége a település megfelelő szennyvízelvezetésének biztosítása. Mivel jelenleg, a bevezetőben bemutatott Új Magyarország Fejlesztési terv által biztosított támogatási forma áll rendelkezésre, így az Önkormányzatnak nincs választási lehetősége abban a tekintetben, hogy milyen támogatást vesz igénybe. Nyilvánvaló, hogy támogatás nélkül a csatornázás nem valósítható meg a településen.

Igaz az, hogy napjainkban a lakosság és az Önkormányzati terhei is jelentősen megnövekedtek. Ezért az Önkormányzat keresi azokat a forrásokat, melyekkel a terhek enyhíthetők. Mivel ezek a források évről évre változnak, ezért a csatornázás előkészítő szakaszában kizárólag a biztosnak ítélt támogatással számolunk.

Példaként megemlíthető, hogy az elmúlt években rendelkezésre állt az úgynevezett „Önkormányzati Önerő” alap, mely további, néhány %-os támogatást adott az önerőhöz. Amennyiben lehetséges, akkor az Önkormányzat pályázatot nyújt be az „Önkormányzati Önerő” alaphoz is további támogatás elnyerésére.

5. Mit kell fizetni abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonos nem kíván csatlakozni a csatornahálózatra?

Amennyiben az ingatlan csatornával ellátott területen van, akkor az érdekeltségi hozzájárulást meg kell fizetnie az ingatlan tulajdonosnak vagy az LTP által biztosított módon, vagy pedig adók formájában.

Ha az ingatlan tulajdonosa nem engedélyezi, hogy az ingatlant rákössék a megépített csatornahálózatra, akkor az önkormányzat kötelezettsége, hogy talajterhelési díjat vessen ki, melynek kiszámítási alapja a fogyasztott ivóvíz mennyisége.

6. Az államai támogatás mértéke

Jelenleg Gönyű és Nagyszentjános 85 millió Ft-os költségkertéből végzi a szennyvízelvetési projekt előkészítését, melyre pályázat alapján 72,5 millió Ft-t támogatást kapott. A támogatáshoz az önkormányzatoknak 12,5 Ft saját forrást kell hozzátenniük.

Az előkészítési fázisban elkészülő pályázati dokumentáció alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dönt a kivitelezés támogatásáról, illetve a támogatási arányról, melynek várható értéke 73 és 85 % között lesz.

7. A nehéz helyzetben lévő lakosok megsegítése

Az érdekeltségi egység meghatározásakor nincs lehetőség differenciálásra, tehát a településre egységes díjat kell meghatározni.

Amennyiben az Önkormányzat a lakossági hozzájárulás megfizetését támogathatná akkor a lakosnak azután, mint jövedelem, adót és egyéb járulékot kellene fizessen. Azonban ezt az önkormányzat sem át nem vállalhatja, sem ki nem fizetheti a lakos helyett.

Így a nehéz helyzetben lévő lakosság megsegítésénél az érdekeltségi hozzájárulás átvállalása, vagy enyhítése nem járható út.

A községben folyó beruházásokból származó adóbevételek ezidáig többek között pl. az elnyert pályázatok, önerejéhez járultak hozzá. Így volt lehetőségünk a busz, a traktor megvételére, a játszótér kialakítására, az iskola tetőszerkezetének átépítésére, az orvosi rendelő felújítására illetve az óvodabővítési pályázat elnyerésére.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!