Óvodai beíratás - 2020, tájékoztató (frissítve)

Tisztelt Szülők!

FelhívásAz Emberi Erőforrások minisztere  –  aveszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában, a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

  1. „ A kötelező felvételt biztosító óvoda, 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.”

Ennek ismeretében, az idei évben az óvodaköteles gyermekek óvodai beíratása a 2020/2021 nevelési évre - a rendkívüli helyzetre való tekintettel - a szülő/gondviselő személyes megjelenése nélkül is megtörténik. A felvételről az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Ezek a  dokumentumok a következők:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016.szeptember 1. – től 2017. augusztus 31-ig születtek.

Az ezen határnapig született gyermekek 2020. szeptember 1-től óvodakötelesek.

( A 2017.szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember  1-től kezdődik)

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné íratni gyermekét, akkor a határozatban leírtaknak megfelelően kell eljárnia. Erről bővebb felvilágosítást a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjétől vagy Gönyű  község jegyzőjétől kérhet.

  A 2020-2021 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. Változás azonban, hogy a szülő a kérelmét    a Járási Hivatalhoz nyújthatja be, és a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, gyermekét nem kell beíratni az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet. A felvételi kérelmet az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

A leírtakban foglaltakról bővebb felvilágosítást Tóthné Rosta Évától, a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjétől kaphatnak a 06 20 217 8111 - es telefonszámon, vagy e-mail-ben  a vezeto###kukac###kekdunaovoda.hu címre küldve.

 

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvzető

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!