Tájékoztató szociálisan rászorulók részére nyújtandó tüzelőanyag támogatásról - 2023

Lakossági tájékoztató szociálisan rászorulók részére nyújtandó tüzelőanyag támogatásról


Gönyű Község Önkormányzata az idei évben is eredményesen pályázott a Belügyminisztérium által meghirdetett szociálisan rászorulók részére nyújtandó tüzelőanyag támogatásra, amelynek eredményeképpen összesen 68 erdei m3 tűzifa természetbeni ellátásként, lakossági kérelemre történő odaítélésére nyílik lehetőség.

TájékoztatóA támogatás azon szociálisan rászoruló, Gönyű község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő kérelmezőnek nyújtható, aki

  • öregségi nyugellátásban részesül, egyedül él, és akinek havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %-át, azaz 142.500 forintot;
  • egyedül él, a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személy, és akinek havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %-át, azaz 142.500 forintot;
  • a háztartásában a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személyt gondoz, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személy él, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, azaz 114.000 forintot;
  • háztartásában mindenki öregségi nyugellátásban részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át, azaz 99.750 forintot.


Az igénylés részletes feltételeit a szociálisan rászorulók részére nyújtott tűzifa támogatásról szóló 10/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelet határozza meg, amely a település honlapján megtalálható. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány 2023. szeptember 4-től a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben elérhető, valamint a község honlapján is elérhetővé tesszük letölthető formátumban (A kérelem űrlapja a honlapról az Önkormányzat -> Letölthető dokumentumok -> Szociális ügyekhez formanyomtatványok helyen letölthető.).

A kérelmek 2023. szeptember 4. hétfőtől 2023. szeptember 29. (péntek) 12:00 óráig beérkezőleg nyújthatók be személyesen ügyfélfogadási időben (H: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00; K: 13:00 – 16:00; CS: 8:00 – 12:00; P: 8:00 – 12:00) Árnits Adrienn igazgatási előadónál vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) történő megküldéssel.
Az igénybejelentés beérkezésére vonatkozó határidő jogvesztő, tehát a bármely módon ezt követően érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.
Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy a nyomtatvány elektronikus úton nem nyújtható be.
További kérdéseikkel hivatalunkhoz fordulhatnak, az ismert elérhetőségeinken.


Gönyű, 2023. augusztus 31.

dr. Szigethy Balázs sk.
jegyző

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!