Tájékoztató kerti hulladék égetéséről

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közelmúltban tárgyalta újra a kerti hulladék égetésének szabályait. Sajnálatos módon az országos híradásokban gyakorta téves tartalmú tájékoztatások jelennek meg vagy hangzanak el a tűzgyújtással kapcsolatban.

TajekoztatoEzt a levegő tisztaságát befolyásoló és gyakorta a lakosok kedélyeit is borzoló tevékenységet joganyagok sokasága szabályozza, leginkább az érintett terület besorolásának függvényében. Alapvetően az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadók, amely szerint külön jogszabályi felhatalmazás nélkül a tűzgyújtás és égetés tilos. A jogszabályok azonban lehetőséget biztosítanak a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek arra, hogy a kerti hulladék égetését önkormányzati rendeletben szabályozzák. Tekintettel arra, hogy faluhelyen sokszor keletkezik olyan növénymaradvány, amelynek más módon való hasznosítása nem lehetséges, így a képviselő-testület Gönyű esetében is megalkotta a helyi viszonyokra szabott, mégis kellően szigorú rendelkezéseit a levegő védelméről szóló 10/2018. (VI. 12.) önkormányzati rendelet képében.

A hatályos rendelet alapján kerti hulladék égetésére kizárólag keddi napokon, 8 és 18 óra között van lehetőség, erre is csak március, április, szeptember, október és november hónapokban. A rendelet azt is meghatározza, hogy csak teljesen száraz kerti hulladék égethető, továbbá nem lehet tüzet gyújtani ünnepnapokon, valamint az önkormányzat által szervezett rendezvények napjain, közterületen, egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, művelődési intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt, valamint éghető anyagot tároló hely 30 méteres körzetében.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a fenti szabályok betartásával kizárólag kerti hulladék égetésére nyílik lehetőség, amelynek fogalmát az önkormányzat rendelete egyértelműen meghatározza. Az égetendő kerti hulladék tehát nem tartalmazhat települési, egyéb háztartási vagy ipari eredetű hulladékot, építési törmeléket, például műanyagot, gumit, bontási tevékenységből származó fahulladékot, vegyszert, festéket, textíliát vagy ezek maradékait.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és az esetleges parázslás, izzás megszüntetéséről gondoskodni kell.

A rendelet egészségünk védelme érdekében szabályozza a háztartási tüzelőberendezésekben égethető anyagok körét is, így azokban csak kereskedelmi forgalomban lévő tüzelőanyag vagy a háztartásban keletkező, veszélyesnek nem minősülő, szennyezetlen papír és fa hulladék égethető el. Hulladékok vagy használt cikkek, például műanyag vagy ruhanemű égetése háztartási tüzelőberendezésben is tilos.

Manapság már ennek ellenőrzése sem lehetetlen, hiszen a tűzvédelmi hatóság rendelkezik azokkal a mérőeszközökkel, amelyek a tüzelőberendezések által kibocsátott káros anyagok mérésére és meghatározására képesek.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy településünkön szelektív hulladékgyűjtés működik, így mindenkinek lehetősége van arra, hogy a műanyag-, papír-, üveg- és fémhulladékot külön gyűjtse, azt a hulladékgyűjtő szigeteken ingyenesen elhelyezze.

Az önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése esetében a jegyző intézkedik az illetékes hatóságok értesítéséről, akik a rendelet megsértőjével szemben levegővédelmi bírság vagy tűzvédelmi bírság kiszabására jogosultak, amelyek nagyságrendje többszázezres, de akár milliós tétel is lehet.

Külterületen lábon álló növényzetet vagy növényi hulladékot égetni csak az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint és csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában szabad.

Védett természeti területnek minősülő külterületen a természet védelméről szóló törvény alapján nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló rendelet alapján a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

A tűzgyújtással, kerti- és mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben (cím: 9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.; tel.: 96/510-620; e-mail: gyor.kk###kukac###katved.gov.hu).

Gönyű, 2018. június 20.

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!