Kerti hulladék égetése - tájékoztató

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet, amely többek között az alábbiakat írja elő:

 • "Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos." - 225. § (1)
 • „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani." - 225. § (3)
 • Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet." - 226. § (1)

A tűzvédelmi előírások megszegése esetén a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki az alábbiak szerint:

aki tűzvédelmi előírást megszeg, és azzal tüzet idézett elő 100 000 Ft – 1 000 000 Ft

aki tűzvédelmi szabályt megszeg, és azzal tüzet idézett elő
és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is
szükséges volt

200 000 Ft – 3 000 000 Ft

Az égetési tilalom megszegése esetén a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 20.000 – 60.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 48. § (4) bekezdése értelmében a település Önkormányzati képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, így belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé teszi.

Az utóbbi időben – főleg a tűzvédelmi szabályok szigorítása miatt – sok lakossági kérelem érkezett, melyben az ingatlan tulajdonosok kérték, hogy az önkormányzat változtasson a meglévő szabályokon és engedélyezze a kerti hulladék égetését.

Rendelet bélyegkép

A lakosság indokainak és a helyi sajátosságok figyelembe vételével Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.31.) számú rendelete hetente egy alkalommal lehetőséget biztosít a kerti hulladék nyílt téri égetésére, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 • E rendelet alkalmazása során avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon azok tisztántartása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, termés, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, kaszálék és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban együtt: kerti hulladék).
 • A kerti hulladékot elsősorban hasznosítási műveletek (például házi komposztálás) útján kell kezelni vagy gondoskodni kell a szelektív gyűjtést követő elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő gazdálkodó szervezettel. A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más hasznosítási lehetőség nem alkalmazható.
 • Kerti hulladék nyílt téri égetése kizárólag keddi napon 8 és 20 óra között megengedett.
 • A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz kerti hulladék égethető.
 • Nem égethető kerti hulladék: a) szeles, ködös vagy erősen párás időben, b) Magyarország hivatalos ünnepnapjain és Gönyű Község Önkormányzata által szervezett rendezvények napjain, c) közterületen, d) egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, művelődési intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt, e) éghető anyagot tároló hely 30 méteres körzetében, f) a település területén is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.
 • Az önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az önkormányzat közigazgatási területére behozni és ott elégetni tilos.
 • Kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon- és személyi biztonságot, valamint a környezetet nem veszélyeztető módon lehet.
 • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat települési, egyéb háztartási vagy ipari eredetű hulladékot (például műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát vagy ezek maradékait).
 • Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, bérlője az égetés során köteles a szükséges tűzoltás feltételeiről gondoskodni.
 • Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és az esetleges parázslás, izzás – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – megszüntetéséről gondoskodni kell. Az égetés során keletkező szilárd hulladék szabályos elhelyezéséről gondoskodni kell.
 • Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése – jogszabályi felhatalmazás hiányában – tilos.
 • Háztartási tüzelőberendezésben csak kereskedelmi forgalomban lévő tüzelőanyag vagy a háztartásban keletkező, veszélyesnek nem minősülő, szennyezetlen papír és fa hulladék égethető el.
 • A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.

Tisztelettel: dr. Kállai Erik
jegyző

 

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!