Tájékoztató

Tájékoztató a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működéséről Gönyű Önkormányzat részére

Tájékoztatjuk a lakosságot a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működéséről, illetve az Alappal kötendő szerződések fontosabb tudnivalóiról.

Az Alap célja, hogy az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző elkülönített állami pénzalap működjön, amelybe a Magyar Köztársaság területén a veszélyeztetett területeken lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetéseket teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak káresemények utáni kártalanításra.

A törvény az Alap kezelésre a Magyar Államkincstárt jelölte ki.

Tekintettel arra, hogy a szándék egy ügyfélbarát, nem üzleti alapokon működő konstrukció kidolgozása volt, és a méltányosság elvét tartja szem előtt, díjai az esetleges káreseménykor kapható kártalanítás összegéhez képest igen kedvezőek.

A törvényalkotó szándékai közül fontos kiemelni, hogy a kártalanítás:

  • csak ár és árvízből eredő belvízből származó káreseményekre vonatkozik, tehát csak belvíz vagy talajvíz okozta káreseményekre nem,
  • csak természetes személy (tehát társaság nem), és csak tulajdonos (tehát bérlő, haszonélvező, stb. nem) köthet szeződést,
  • csak veszélyeztetett területen lévő (tehát csak olyan települések esetében, amelyeket az e tekintetben a végrehajtási rendeletet jelentő 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet ilyennek minősít) ingatlanok esetében van lehetőség szerződéskötésre,
  • csak lakóingatlanra köthető, tehát sem üdülőre, sem az ingatlanon belül a telek értékére, melléképületekre, gazdasági épületekre, a berendezés/felszerelésre nem köthető,
  • csak abban az esetben érvényes, amennyiben megkötik a kártalanítási szerződést (tehát nem autómatikus és nem utólagos), és a kártalanítási szerződésben vállalt rendszeres befizetést teljesítik a szeződést kötő természetes személyek.

A törvény célja továbbá, hogy azokban az esetekben is legyen állami segítség, amikor az üzleti alapokon működő biztosító társaságok elzárkóznak a biztosítási szerződések megkötésétől és kártalanítástól.

A Kincstár a feltételek fennállása esetében nem tagadhatja meg a szerződéskötést és csak súlyos szerződésszegés mondhatja azt fel.

A dokumentumok elérhetőek a Kincstár honlapján

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemélyek/wesselenyi _alap

A Kincstár szakemberei temészetesen minden megyeszékhelyen lévő igazgatóságunkon rendelkezésre állnak az érintett lakosságnak.

Az esetleges felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban kérjük keressék meg  a Kincstár részéről az Alappal foglalkozó ügyintézőket telefonon a 06-1/452-86-45-ös telefonszámon, vagy levélben a Magyar Államkincstár, Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Képviselő Főosztály, Alap és Követeléseket Kezelő Osztály, 1909 Budapest postacímen vagy lépjenek kapcsolatba a területileg illetékes megyei igazgatóságainkkal, melyek elérhetősége a Magyar Államkincstár honlapján ( http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/megyei_igazgatosagok/2 )

Magyar Államkincstár 

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 

Kártalanítási Alap Alapkezelő

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!