TAK - Partneri tájékoztatás véleményezési szakaszban

PARTNERI TÁJÉKOZTATÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN
(TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET)

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme érdekében elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A törvény felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak, hogy a településkép védelmét önkormányzati rendeletben, úgynevezett településképi rendeletben biztosítsák, továbbá rendelkezett arról, hogy a rendelet megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni.

A kézikönyv bemutatja a településképi eszközöket és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése értelmében az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy; b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;
c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik; d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház.

A polgármester a partnereket a véleményezési szakaszban közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, az önkormányzati honlapon és lakossági fórumon tájékoztatja. A lakossági fórum 2017. 11. 30-án lezajlott. A partneri egyeztetési dokumentáció megtekinthető Gönyűi Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.) ügyfélfogadási időben, illetve a www.gonyu.hu honlapon.

A partnerek 2017. december 13. napjáig észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,
b) levélben az önkormányzat címére (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.) történő megküldéssel,
c) elektronikus levélben a jegyzo###kukac###gonyu.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Kapcsolódó (letölthető) dokumentumok:

TAK_lakossagi_egyeztetes_20171201.pdf rendelet-tervezet-TKR-Gonyu_20171201.pdf

Gönyű, 2017. 12. 01.

Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!