Meghívó - testületi ülés, 2017. V. 25.

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését

2017. május 25-én (csütörtökön) 15.00 órára

összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)


Napirendi javaslat:

 1. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
  (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 1. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény alapító okiratának módosítása (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 1. 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés előterjesztése (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet beterjesztése (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 1. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 1. Gönyűi Önkormányzati Kft. beszámolójának elfogadása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető, Vigh Tiborné)
 1. Gönyűi Önkormányzati Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető)
 1. A Gönyűi Önkormányzati Kft. megbízása közérdekű védekezés elvégzésére (221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján) (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Köztisztviselői napról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 1. Helyi vállalkozások elismerésére javaslat kidolgozása (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér beszámolójának elfogadása (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Euro-Clear Kft-vel megkötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása, szándéknyilatkozat ismertetése (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. A Dr Kollárszky utca közvilágítása korszerűsítésének megtárgyalása (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Az Egészségház megépítésére javaslatok megfogalmazása (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, szabadságának igénybevételéről (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Aktuális ügyek (Előadó: Major Gábor polgármester)

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2017. 05. 19.

Tisztelettel:

                                                                                           Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!