Önkormányzati választás - 2019

Tájékoztatás képviselőjelölti visszalépésről

Kategória : Önkormányzati választás - 2019 módosítva: 2019.10.11 11:12

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Csáktornyai Viktória képviselőjelölt visszalépett.
A szavazólapokon a visszalépés tényét a választási iroda a név áthúzásával megjelölte, a visszalépett jelöltre szavazatot leadni érvényesen nem lehet.

Szigethy Balázs
HVI vezető

 

Tovább

Meghívó - HVB nyilvános ülés (2019. X. 9.)

Kategória : Önkormányzati választás - 2019 módosítva: 2019.10.09 11:00

MeghívóGönyű Község Helyi Választási Bizottsága nyilvános ülését 2019. október 9-én (szerda) 14.30 órára összehívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Napirend:

1. Dr. Nagy Gergely kampánytevékenységével szemben érkezett kifogás elbírálása

 

Gönyű, 2019. október 9.

 

Tisztelettel:

Lencse László Kálmánné
HVB elnök

Tovább

Információ a választás helyszínéről

Kategória : Önkormányzati választás - 2019 módosítva: 2019.08.28 17:48

Tisztelt Választópolgárok!

Informatikai hiba miatt a Gönyű 002 számú szavazókör esetében a szavazásról szóló központilag megküldött értesítőn a szavazás helyszíneként téves cím szerepel. Az értesítőket helyben javítottuk és a napokban ismételten megküldésre kerülnek az érintettek részére.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy - az európai parlamenti választással megegyező módon - a választás helyszíne minden szavazókör, tehát a teljes gönyűi lakosság tekintetében a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 89.) akadálymentesített épülete lesz október 13-án.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Tovább

Tájékoztatás a Gönyűi Helyi Választási Bizottság megalakulásáról

Kategória : Önkormányzati választás - 2019 módosítva: 2019.08.28 17:42

Tisztelt Választópolgárok!

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 22-én tartott rendkívüli, nyilvános ülésén megválasztotta a Gönyűi Helyi Választási Bizottság tagjait, akik a tegnapi napon letették esküjüket, és megtartották a Bizottság alakuló ülését.

A Bizottság tagjai:

  • Lencse László Kálmánné, a Bizottság elnöke
  • Pozsgai Gyuláné, a Bizottság elnökhelyettese
  • Steingartné Bódis Anna Amália, a Bizottság tagja

A Bizottság címe: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 93.
telefonszáma: 96/544-090
e-mail címe: titkarsag###kukac###gonyu.hu

A Bizottság döntései a jövőben a település honlapján az Önkormányzat fülön, a Választási információk menüben, vagy az alábbi linken érhetők el:

https://www.gonyu.hu/valasztas-onk-2019-hvb-hat-m

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Tovább

Választási hirdetmények

Kategória : Önkormányzati választás - 2019 módosítva: 2019.08.21 20:21
Hirdetmény Szakszótár
Tovább

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2019. (VIII. 8.) határozata

Kategória : Önkormányzati választás - 2019 módosítva: 2019.08.08 14:13

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2019. (VIII. 8.) határozata az ajánlások számának megállapításáról

HATÁROZAT

KépGönyűi Helyi Választási Iroda vezetőjeként Gönyű község tekintetében a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

  • egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 27
  • polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 80

Elrendelem jelen határozat Gönyű község hivatalos honlapján (www.gonyu.hu), valamint a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételét.

Határozatom ellen annak közzétételétől számított három napon belül kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz. A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A Helyi Választási Bizottság elérhetőségei megegyeznek a Helyi Választási Iroda jelen döntés fejlécében fellelhető elérhetőségeivel.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)-(3) bekezdései alapján „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője (...) állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani."

Gönyű község lakosságszáma 2019. január 1. napján 3263 fő.
Gönyű községben 2019. augusztus 7. napján a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 2635 fő.

Határozatomat a fentiek alapján a Ve. 307/E. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva hoztam meg.

Határozatom ellen a jogorvoslat lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja. A kifogást a Ve. 210. § (1) bekezdésében meghatározott választási szerv bírálja el. A jogorvoslati eljárás illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Gönyű, 2019. augusztus 8.

A határozat a mai napon közzétételre került. Gönyű, 2019. augusztus 8. (honlapon: 13:01 h)

Tovább

Tájékoztató a jelölés folyamatáról

Kategória : Önkormányzati választás - 2019 módosítva: 2019.08.07 14:16

Választási Tájékoztató a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választása

 

Jelölő szervezet bejelentése

KépJelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
/a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontja/

Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.
A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. /Ve. 119. §, 307/D. §/

 

Jelölt- és listaállítás

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgármester-jelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 8-10. §/

Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások konkrét számát a helyi választási iroda vezetője, a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.
A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát – egész számra felfelé kerekítve – a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján kell figyelembe venni. /Ve. 307/E. §/

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.
A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én (tekintettel arra, hogy ez a nap nem munkanap, így 2019. augusztus 26-án) átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval látja el. /Ve. 120-121. §/

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül, a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
/Ve. 122-123. §/

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. /Ve. 124. §/

Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. /Ve. 307/G. §/

A jelölt bejelentésének határideje: 2019. szeptember 9., 16:00 óra
/Ve. 307/G. § (1) bekezdés/

 

Gönyű, 2019. augusztus 7.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Kapcsolódó dokumentumok:

2010. évi L. tv. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2013. évi XXXVI. tv. a választási eljárásról 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása határidőinek megállapításáról
Tovább

Tájékoztató - képviselők és polgármesterek választása 2019.

Kategória : Önkormányzati választás - 2019 módosítva: 2019.08.01 14:51

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

TájékoztatóA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2019. október 13.
/308/2019. (VII. 26.) KE határozat/

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig.
/a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése/

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
/Ve. 116. § (1) bekezdés/

 

Választójog:

- Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
- Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
- Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
- Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
/Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
- a választópolgár lakóhelyén vagy – ha legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat,
- a választópolgár bármely választókerületben választható,
- nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bekezdés/

 

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
- Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
- A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
- A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette.
/Ve. 307/A. § – 307/B. §/

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

 

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
- A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 1200 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
- A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
/Ve. 103. § (1)-(3) bekezdés/

Határidő: a kérelemnek alapesetben legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a választás napján 1200 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

 

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
/Ve. 88. §/

A helyi választási iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike akadálymentes.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,
- személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
- levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be.
/Ve. 91. § (1) bekezdés/

 

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda postacíme: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik. /Ve. 304. §/

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

- csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
- átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
- külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség.

Gönyű, 2019. július 30.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

 

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!