A Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2019. (VIII. 8.) határozata

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2019. (VIII. 8.) határozata az ajánlások számának megállapításáról

HATÁROZAT

KépGönyűi Helyi Választási Iroda vezetőjeként Gönyű község tekintetében a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

  • egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 27
  • polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 80

Elrendelem jelen határozat Gönyű község hivatalos honlapján (www.gonyu.hu), valamint a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételét.

Határozatom ellen annak közzétételétől számított három napon belül kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz. A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A Helyi Választási Bizottság elérhetőségei megegyeznek a Helyi Választási Iroda jelen döntés fejlécében fellelhető elérhetőségeivel.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)-(3) bekezdései alapján „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője (...) állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani."  

Gönyű község lakosságszáma 2019. január 1. napján 3263 fő.
Gönyű községben 2019. augusztus 7. napján a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 2635 fő.

Határozatomat a fentiek alapján a Ve. 307/E. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva hoztam meg.

Határozatom ellen a jogorvoslat lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja. A kifogást a Ve. 210. § (1) bekezdésében meghatározott választási szerv bírálja el. A jogorvoslati eljárás illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

 

Gönyű, 2019. augusztus 8. 

A határozat a mai napon közzétételre került. Gönyű, 2019. augusztus 8. (honlapon: 13:01 h)

 

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!