Választási információk

Meghívó a HVB ülésére (május 6., 16 óra)

Kategória : Választási információk módosítva: 2024.05.06 10:37

MEGHÍVÓ

 

meghivo_HVB_ules_20240506_thumb.jpgGönyű Község Helyi Választási Bizottsága nyilvános ülését május 6-án (hétfő) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

 

Napirendi javaslat:

  • A polgármesterjelöltek szavazólapon való sorrendjének megállapítása
  • Az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon való sorrendjének megállapítása

 

Gönyű, 2024. május 3.

 

Szabó Gyuláné
Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága - elnök

Tovább

Elérhetőek a választási eljárásban használatos új nyomtatványok és az eljárási határidők

Kategória : Választási információk módosítva: 2024.04.11 11:59

Budapest, 2024. március 12. – Sulyok Tamás köztársasági elnök 2024. június 9-ére tűzte ki az Európai Parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. 

A jelölő szervezetek a mai naptól kérhetik nyilvántartásba vételüket a júniusi általános választásokra a területi és a fővárosi választási bizottságoknál, valamint a Nemzeti Választási Bizottságnál.

A választási eljárásban használatos nyomtatványok elérhetőek a www.valasztas.hu/europai-parlamenti-valasztasok1 internetes aloldalon.

Az idei választások különlegessége, hogy a június 9-i voksoláson egy napon, közös eljárásban kerülnek megválasztásra az európai parlamenti képviselők, az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok képviselői. Az öt évvel ezelőtt megválasztott, jelenleg is hivatalban lévő önkormányzati képviselők és településvezetők megbízatása nem szűnik meg a mostani választással, az 2024. október 1-jéig tart.

A választással kapcsolatos legfontosabb határnapok a következők:

A választópolgárok számára 2024. április 4-étől válik elérhetővé a választásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtása, úgy mint átjelentkezési kérelem, mozgóurna iránti kérelem, továbbá az EP-választás tekintetében külképviseleti szavazás iránti kérelem.

Az EP-, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kampánya 2024. április 20-án kezdődik meg. A jelölő szervezetek és a jelöltté válni kívánó választópolgárok ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.

Az európai uniós állampolgárok 2024. május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe, amennyiben az Európai Parlament magyar képviselőire szeretnének szavazni.

A magukat a 13 magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozónak valló választópolgárok 2024. május 31-én 16 óráig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe, hogy szavazhassanak a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

Azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nem rendelkeznek lakcímmel, legkésőbb 2024. május 15-én 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket, és sikeres regisztrációjukat követően levélben szavazhatnak.

A választással kapcsolatos valamennyi kérelem benyújtható a https://www.valasztas.hu/ugyintezes internetes aloldalon, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármelyik helyi választási irodában.

A választások lebonyolításában nagyságrendileg kilencvenezer bizottsági tag, húszezer választási irodai munkatárs és körülbelül nyolcszáz külképviseleti választási irodai tag vesz részt.

A szavazás során a 21 magyar európai parlamenti képviselő mellett választjuk majd meg Budapest főpolgármesterét, a 3 177 polgármestert, körülbelül 16 500 települési, 432 vármegyei és 33 fővárosi önkormányzat képviselőt. A választásokra várhatóan kb. 33 800 000 darab szavazólap készül, ami egy féle EP-szavazólapot, 7800-féle önkormányzati és 2200-féle nemzetiségi szavazólapot jelent.

A kampány kezdetével, 2024. április 20. napjával megszakad a Lukács László György által, a gazdasági kamarai hozzájárulással kapcsolatban kezdeményezett népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtése. Az Nsztv. értelmében ugyanis az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napját megelőző ötvenedik nap és a szavazást követő harmincadik nap között szüneteltetni kell az aláírásgyűjtést.

Tovább

Jegyzőkönyv Gönyű Község Helyi Választási Bizottságának üléséről

Kategória : Választási információk módosítva: 2024.04.11 11:58

1594-1/2023.

JEGYZŐKÖNYV - Gönyű Község Helyi Választási Bizottságának üléséről

Az ülés helye: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.; Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Az ülés ideje: 2023. október 30. (hétfő) 9:10 óra
Az ülés tárgya: alakuló ülés

JegyzőkönyvJelen vannak:
Bokodi Lajos a Bizottság választott tagja
Szabó Gyuláné a Bizottság választott tagja
Zengő Klára a Bizottság választott tagja
dr. Szigethy Balázs a HVI vezetője, jegyzőkönyvvezető

Az alakuló ülésen dr. Szigethy Balázs, a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság vagy HVB) 3 választott tagja jelen van, a.Bizottság határozatképes.

Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy üléseikről a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a megválasztásra kerülő bizottsági elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:

 

Napirendi javaslat:

1. HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

A Bizottság az ülés napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag jóváhagyta.

Dr. Szigethy Balázs HVI vezető megnyitotta a napirendi pontok tárgyalását.

 

Napirendi pontok:

1.) napirendi pont

HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

Dr. Szigethy Balázs HVI vezető felkéri a Bizottság tagjait, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény..(a..továbbiakban:.. Ve.) 39. § (1) bekezdése értelmében válasszák meg a Bizottság választott tagjai közül a Bizottság elnökét és elnökhelyettesét. A választást megelőzően az elnök és helyettesének személyére a tagok tehetnek javaslatot.

Zengő Klára elnöknek javasolja Szabó Gyuláné HVB tagot és elnökhelyettesnek javasolja Bokodi Lajos HVB tagot.

A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fö, a Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 1/2023. (X. 30.) határozata

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága a Bizottság elnökének Szabó Gyuláné HVB tagot, elnökhelyettesének Bokodi Lajos HVB tagot a Ve. 39. § (1) bekezdése alapján megválasztja.

 

A Helyi Választási Bizottság ülésén további kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Gyuláné elnök megköszönte a részvételt, majd a Bizottság ülését 9:16 órakor bezárta.

Tovább

Választási szervek

Kategória : Választási információk módosítva: 2024.05.14 16:07

Választási iroda:

Gönyűi Helyi Választási Iroda vezetőjének neve: dr. Szigethy Balázs jegyző
címe: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.
telefonszáma: 96/544-090/2. mellék; 20/259-6737
elektronikus levélcíme: jegyzo###kukac###gonyu.hu

Választási iroda vezetőjének általános helyettese: Tamás Istvánné igazgatási előadó
telefonszáma: 96/544-090/5. mellék
elektronikus levélcíme: tamas.istvanne###kukac###gonyu.hu

Választási iroda vezetőjének pénzügyi helyettese: Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető
telefonszáma: 96/544-090/3. mellék
elektronikus levélcíme: balogh.marianna###kukac###gonyu.hu

 

Választási információs szolgálat elérhetőségei:

cím: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.
telefonszám: 96/544-090/6. mellék
fax: 96/544-090/8. mellék
elektronikus levélcím: titkarsag###kukac###gonyu.hu

elérhetőség ideje:
hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00
A honlapon a választási információkra mutató link: https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m

 

Gönyűi Helyi Választási Iroda vezetőjének döntései és közleményei:

https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m/hvi-hatarozat-1-2023-x24

https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m/hvi-kozlemeny-20240404

 

Választási bizottság:

Gönyűi Helyi Választási Bizottság
címe: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.
telefonszáma: 96/544-090/6. mellék
elektronikus levélcíme: titkarsag###kukac###gonyu.hu

tagjai:

Szabó Gyuláné elnök
Bokodi Lajos elnökhelyettes
Zengő Klára választott tag
Gerse Zsolt választott póttag
Vigh Tiborné választott póttag

 

Gönyűi Helyi Választási Bizottság döntései:

https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m/jegyzokonyv-hvb-20240514

https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m/jegyzokonyv-hvb-20240506

https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m/jegyzokonyv-hvb-20240502

https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m/jegyzokonyv-hvb-20240426

https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m/jegyzokonyv-hvb-alakulo-20231030

Tovább

A HVI vezetőjének 1/2023 (X.24.) határozata a képviselő-testület tagjainak számáról

Kategória : Választási információk módosítva: 2024.04.11 11:57

Iktatószám: 233-13/2023.                                                    Tárgy:   önkormányzati képviselők számának megállapítása

Ügyintéző: dr. Szigethy Balázs                                                         

Telefon: 96/544-090

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2023. (X. 24.) határozata a képviselő-testület tagjainak számáról

 

H A T Á R O Z A T

 

HatározatA Gönyűi Helyi Választási Iroda vezetőjeként megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásán

 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testületébe megválasztható képviselők száma 6 (hat) fő.

 

Elrendelem jelen határozat Gönyű község hivatalos honlapján (www.gonyu.hu), valamint a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételét.

Határozatom ellen annak közzétételétől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának 1600 órájáig) jogszabálysértésre hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését; a jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét); a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-i lakosságszáma alapján kell meghatározni.”

Az idézett jogszabály 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1.000 lakosig 4 fő,

c) 5.000 lakosig 6 fő,

d) 10.000 lakosig 8 fő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Gönyű községben a 2023. szeptember 1-i adatok alapján a lakosságszám 3.359 fő. Tekintettel a jogszabályi rendelkezésekre és a lakosságszám adatokra, a fentiek szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről és annak módjáról a Ve. 208-212. §-a rendelkezik A határozat elleni kifogást – mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó – a közzététel kezdetétől számított 3 napon belül kell benyújtani. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A jogorvoslati eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Gönyű, 2023. október 24.

 

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

 

A határozat a mai napon közzétételre került.
Gönyű, 2023. október 25.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!