A HVI vezetőjének 1/2023 (X.24.) határozata a képviselő-testület tagjainak számáról

Iktatószám: 233-13/2023.                                                    Tárgy:   önkormányzati képviselők számának megállapítása

Ügyintéző: dr. Szigethy Balázs                                                         

Telefon: 96/544-090

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2023. (X. 24.) határozata a képviselő-testület tagjainak számáról

 

H A T Á R O Z A T

 

HatározatA Gönyűi Helyi Választási Iroda vezetőjeként megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásán

 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testületébe megválasztható képviselők száma 6 (hat) fő.

 

Elrendelem jelen határozat Gönyű község hivatalos honlapján (www.gonyu.hu), valamint a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételét.

Határozatom ellen annak közzétételétől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának 1600 órájáig) jogszabálysértésre hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését; a jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét); a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-i lakosságszáma alapján kell meghatározni.”

Az idézett jogszabály 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1.000 lakosig 4 fő,

c) 5.000 lakosig 6 fő,

d) 10.000 lakosig 8 fő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Gönyű községben a 2023. szeptember 1-i adatok alapján a lakosságszám 3.359 fő. Tekintettel a jogszabályi rendelkezésekre és a lakosságszám adatokra, a fentiek szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről és annak módjáról a Ve. 208-212. §-a rendelkezik A határozat elleni kifogást – mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó – a közzététel kezdetétől számított 3 napon belül kell benyújtani. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A jogorvoslati eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Gönyű, 2023. október 24.

 

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

 

A határozat a mai napon közzétételre került.
Gönyű, 2023. október 25.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!