Változások a Helyi Építési Szabályzatban

Gönyű településrendezési/településszerkezeti tervei felülvizsgálatra és egyes helyeken módosításra kerültek, a módosítások részletei a honlapunkon is elérhető dokumentációkban (http://www.gonyu.hu/gonyu-telepulesrendezesi-terv) olvashatók.

A módosítások közül néhány fontosabbra az alábbiakban is szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét!

1. A helyi építési szabályzat állattartó épületek építéséről szóló része az alábbiakkal egészült ki:

60/A. §

(1) Állattartó épület elhelyezése szempontjából tiltott övezetek:
a) településközpont terület
b) kisvárosias lakóterület
c) kereskedelmi, szolgáltató terület
d) ipari terület
e) különleges terület

(2) Állattartó épület legfeljebb 10m2 nettó alapterülettel és 30m3 térfogattal építhető:

a) kertvárosias lakóterületen
b) falusias lakóterületen a tiltott övezetek 50m-es körzetébe eső telkeken, vagy telekrészeken
c) A települési védőterület határán belül az általános mezőgazdasági övezetben a tiltott övezetek 50m-es körzetébe eső telkeken, vagy telekrészeken

(3) Állattartó épület legfeljebb 200m2 nettó alapterülettel és 600m3 térfogattal építhető:
f)
falusias lakóterületen - kivéve a (2) b) pontot - az utcai telekhatártól legalább 50m, a szomszédos telek, telkek hátsókerti telekhatárától legalább 10m, oldalkerti telekhatárától legalább 5m távolságban.
g) A települési védőterület határán belül az általános mezőgazdasági övezetben, kivéve a (2) c) pontot.

(4) Állattartó épület méretkorlátozás nélkül, az egyéb jogszabályokban meghatározott korlátokkal és feltételekkel építhető:
h)
A települési védőterület határán kívüli általános mezőgazdasági övezetben. 


2. Tömbfeltárás törlése: A korábbi szabályozási tervekben a sportpálya melletti lakóterületi tömbben egy, a jövőben kialakítható zsákutca a hozzátartozó bevezető úttal és a pálya területén áthaladó gyalogút szerepelt. A tömbfeltárás törlésre került, így a módosítással a bevezető út számára igénybe vett telek beépíthetővé válik, a sportpálya területe és a kialakított parkoló érintetlen marad. 

 

3. Az építési övezeti hattárra vonatkozó előírások módosításra kerültek. A jelenlegi módosítással feloldásra került az a probléma, hogy az övezeti határon történő telekmegosztás - új út kialakítása nélkül - nem lehetséges a kialakítandó hátsó telek megközelíthetetlensége miatt.

A módosítás szövege szerint:
"Amennyiben a különböző területfelhasználási határvonal, az övezetek, építési övezetek határvonala kialakult, nagyrészt beépült telektömb telkeit érinti, a telkek a határvonalak szerinti megosztása, az útterület kialakítása nélkül is beépíthetők az alábbiak szerint: A telken épületet elhelyezni csak abban az övezetben lehet, amelyben a telken a már meglévő épület található. A telekre vonatkozó beépítési, épületelhelyezési paramétereket a határvonalak által elhatárolt, már beépített telekrészre kell számolni és teljesíteni." 

A további módosítások és részletek itt olvashatók.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!