Kék Duna Óvoda

Ovicsalogató séta - meghívó

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2024.04.12 10:54

ovicsalogato_seta_2024_thumb.jpgA Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde április 17-én és 18-án, 9 és 10 órai indulással, "ovicsalogató sétára" várja a leendő óvodás és bölcsődés gyermekeket, valamint szüleiket!

Tovább

Hirdetmény - óvodai/bölcsődei beiratkozás

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2024.04.16 11:12

Gönyű Község Önkormányzatának fenntartásában működő Kék Duna Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozásra

 

ovodai_beiratas_2024_thumb.jpgÉrtesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra, bölcsődei jelentkezésre az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 24-25-én (szerda-csütörtök) 8.00 órától - 16.00 óráig

Helye: Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde 9071 Gönyű Bem J. u. 2.

2024. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelésre-oktatásra készíti fel.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. Az óvoda felvételi körzete Gönyű Község közigazgatási területe. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2024. szeptember 1. és 2025. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket az intézményben.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • a születési anyakönyvi kivonatot, vagy a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, valamint TAJ kártyát, a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt május 31. napjáig.

A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, érdeksérelemre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Gönyű Község Jegyzőjéhez. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, kérjük, értesítse az intézményt a beiratkozás határnapját követő 15 napon belül!

Letölthető jelentkezési lap
Tovább

Óvodafelújítás - tájékoztató

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2023.03.23 12:05

Tisztelt Szülők! Kedves Gönyűiek!

 

Szeretnék mindenkit tájékoztatni a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde építési munkálataival kapcsolatban, egyúttal az intézmény dolgozóinak nevében kérjük megértésüket és türelmüket ebben az átmeneti időszakban.

TájékoztatóAz intézmény felújítása 2023. április 3. napján megkezdődik. A zavartalan működés érdekében március 31-én, pénteken délután szeretnénk átköltöztetni a csoportokat. Ezért kérjük a kedves szülőket, hogy aki meg tudja oldani, gyermekét ebéd után szíveskedjen hazavinni. A gyermekek és a szülők biztonsága érdekében az óvodai nevelés és bölcsődei ellátás másik épületekben folytatódik tovább.

Maci csoport, Bölcsőde (Süni és Csiga): Civil Ház - 9071, Gönyű Kossuth L. u. 157.

Kékcinke, Halacska és Katica csoport: Egészségház – 9071, Gönyű Kossuth L. u. 97.

Március 31-én, pénteken kérünk mindenkit, hogy a váltóruhákat, cipőket vigyék magukkal, hétfőn (április 3-án) pedig az új helyen adják át a kollégáknak, a félreértések elkerülése érdekében kérjük, hogy jelet rajzoljanak a cipőkbe, ruhákba.

Szeretnénk az óvodai és bölcsődei nevelést zökkenőmentesen, biztonságos körülmények között tovább folytatni, illetve a tervezett programokat lehetőségeinkhez mérten megtartani. Bízunk benne, hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, sikerül kellemes perceket szerezni nekik, újabb élményekkel gazdagítani őket.

A zsúfoltság elkerülése és gyermekek biztonsága érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket a bejárati ajtókban adják át a kolléganőknek, akik elkísérik őket a saját öltözőegységükhöz és segítenek az öltözködésben. A bejáratokhoz csengő kerül felszerelésre. Megértésüket köszönjük.

Mivel a törvényi előírás szerint azon gyermekeknek, akik harmadik életévüket betöltötték napi négy órában óvodai nevelésben kell részt venniük, ezért kérjük, hogy a gyermek hiányzásainak igazolását az eddig megszokottak szerint tegyék meg. Kérjük viszont azon szülőket, akik gyermekük délutáni felügyeletét meg tudják oldani, azzal segítsenek nekünk és a többi munkában lévő szülőtársnak, hogy a gyermeket ebéd után vigyék haza.

Gönyű, 2023.03.23.

 

Kéréseikkel, kérdéseikkel kérem, forduljanak hozzám bizalommal:

Cseszregi Zoltánné
Intézményvezető

Tovább

Óvodai beiratkozás / bölcsődei jelentkezés

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2023.04.18 11:33

HIRDETMÉNY

Gönyű Község Önkormányzatának fenntartásában működő Kék Duna Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozásra

 

HirdetményÉrtesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásra, bölcsődei jelentkezésre az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 26-27-én (szerda-csütörtök) 8.00 órától - 16.00 óráig

Helye: Egészségház 9071, Gönyű Kossuth L. utca 97.

2023. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelésre-oktatásra készíti fel.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. Az óvoda felvételi körzete Gönyű Község közigazgatási területe. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2023. szeptember 1. és 2024. február 29. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket az intézményvezetőnek.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt május 31. napjáig.

A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, érdeksérelemre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Gönyű Község Jegyzőjéhez. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az intézményt, vagy Gönyű Község jegyzőjét.

Letölthető adatlap óvodai beiratkozáshoz

Letölthető bölcsődei kérelem-űrlap

Tovább

Gönyűi Kék Duna Óvoda

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2021.01.18 23:13

Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde

 

Cím: 9071 Gönyű, Bem József utca 2.
Tel.: +36 96 / 353-150
Fax: +36 96 / 544-021
Web: http://www.kekdunaovoda.hu/

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Ladányi Imre
Tel.: +36307018575
e-mail: adatvedelem###kukac###gonyu.hu
Levélezési cím: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.

 

Tovább

Minden terv megvalósult a gönyűi óvodában

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2013.01.03 11:24
A napokban befejeződött a gönyűi Kék Duna Óvoda teljes körű felújítása és átépítése.
 
A kétszintes, új funkciókkal és helyiségekkel bővült mikrotérségi óvodaközpontot ünnepélyesen szeptember második felében nyitották meg.
 
A gönyűi Kék Duna Óvoda öt csoportjába 126 gyermek jár, akik szeptemberben már egy teljesen megújult intézményt vehettek birtokba.
Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!