Banner

Hírek

Tájékoztatás útfelújításról

Kategória : Hírek módosítva: 2020.08.13 10:28

KépGönyű Község Önkormányzata a Miniszterelnökség által meghirdetett Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” tárgyú pályázati kiírásán eredményesen szerepelt, 29.980.474 Ft támogatásban részesült. Az eredményes pályázatnak köszönhetően lehetővé vált a Tölgy, a Kökörcsin, a Csűdfű, a Madársisak és a Kert utcák szilárd burkolattal történő kiépítése, aszfaltozása. A kivitelezés kezdetének tervezett időpontja: 2020. augusztus 24.

A munka várhatóan a Tölgy utcában kezdődik, és halad sorban, ahogy az utcák következnek. A beruházás a Kert utcában fejeződik be. A kivitelezés során kisebb korlátozások mellett a forgalom fenntartása folyamatos lesz. Teljes útlezárásra a mészkőmurva útalap beépítése és az aszfaltburkolat építése során kell számítani, melyről egy nappal korábban értesítjük a lakókat. Az útalap és aszfaltburkolat építési munkák várhatóan két napot fognak igénybe venni. A kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2020. szeptember 4. Bármilyen kivitelezéssel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén várjuk jelzésüket a 0696 544 090/7-es telefonszámon vagy az info###kukac###gonyu.hu e-mail címen.

Az utcákban lakók és arra közlekedők szíves türelmét és együttműködését ezúton is köszönöm!

 

Major Gábor
polgármester

Tovább

Fogorvosi rendelés - tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2020.08.12 09:47

Tisztelt Gönyűiek!

Településünkön a fogorvosi rendelés 2020. augusztus 12-től augusztus 28-ig szünetel! A sürgős eseteket Dr. Kálmán Ágnes látja el (Győr, Árpád u. 13. - A régi mentőállomással szemben; Tel.: 96/321-417) az alábbiak szerint:

augusztus 12., szerda 7.00-9.00 h-ig
augusztus 13., csütörtök 13.00-15.00 h-ig
augusztus 14., péntek 7.00-9.00 h-ig
augusztus 17., hétfő 7.00-9.00 h-ig
augusztus 18., kedd 13.00-15.00 h-ig
augusztus 19., szerda 7.00-9.00 h-ig
augusztus 21., péntek 7.00-9.00 h-ig
augusztus 24., hétfő 7.00-9.00 h-ig
augusztus 25., kedd 13.00-15.00 h-ig
augusztus 26., szerda 7.00-9.00 h-ig
augusztus 27., csütörtök 13.00-15.00 h-ig
augusztus 28., péntek 7.00-9.00 h-ig

Gönyűn 2020. augusztus 31-én, hétfőn délelőtt lesz újra fogorvosi rendelés.

 

Dr. Varga Beatrix
fogorvos

Tovább

Igazgatási szünet

Kategória : Hírek módosítva: 2020.08.10 15:52

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Gönyű Község Önkormányzata Képviselő­testületének 14/2020. (II. 6.) számú, igazgatási szünetet elrendelő határozata szerint a Polgármesteri Hivatal 2020. augusztus 17-e és 23-a között zárva tart.

PlakátHalaszthatatlan igazgatási ügyekben a 20/259-6737 telefonszám hívható.
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben a 20/381-73S3 telefonszám hívható.

 

Tisztelettel:

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Gönyűi gyógyszertár - tájékoztatás

Kategória : Hírek módosítva: 2020.08.10 15:38

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gönyűi “Remény” Gyógyszertár augusztus 17-től, 29-éig szabadság miatt zárva tart. A zárás utáni első nyitva tartási nap augusztus 31-én lesz.
A korábbi évek gyakorlatától eltérően - egy előre nem tervezhető körülmény miatt - a szabadság időszakára nem sikerült helyettest találni, így a kialakult helyzet miatt minden érintett elnézését és megértését kérjük!

Tovább

Könyvtári nyitvatartás

Kategória : Hírek módosítva: 2020.08.10 15:07

Kedves Gönyűi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. augusztus 6-tól ismét nyitva van településünk könyvtára, ami csütörtöki napokon 15 órától 18 óráig látogatható.

Tovább

Háziorvosi rendelés - értesítés

Kategória : Hírek módosítva: 2020.08.10 10:51

Tisztelt Gönyűiek!

Dr. Bohner Péter háziorvos tájékoztatása szerint a háziorvosi rendelés 2020. augusztus 13-tól augusztus 19-éig szabadság miatt helyettesítéssel történik majd.

A helyettesítést Dr. Menyhárt Miklós látja el BŐNY településen (Ady E. u. 17.)

Rendelési ideje:

Hétfő: 12-15 ó
Kedd-Szerda: 8-11 ó
Csütörtök-Péntek: 8-10 óráig

A gönyűi rendelőben 18-án kedden, 12:00-13:30 között - előjegyzés alapján - lesz rendelés.

Sürgős esetben Dr. Menyhárt Miklós elérhető a 0696 351 060 vagy a 0630 33 03 372-es telefonszámokon.

Tovább

Álláslehetőség - családsegítő

Kategória : Hírek módosítva: 2020.08.10 10:38

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott családsegítői feladatok ellátása Gönyű község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt családsegítő munkakör betöltéséhez szükséges képesítés valamelyike,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett tapasztalat
 • B-kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Empátia,
 • Kiváló szintű kommunikáció és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megigénylést alátámasztó dokumentum
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1 §-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pákozdi Ramóna intézményvezető nyújt, a +3620/238-87-55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény címére történő megküldésével (9071 Gönyű, Bem József utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2020. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 • Elektronikus úton Pákozdi Ramóna intézményvezető részére a pakozdi.ramona@idosgondozasgonyu.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Pákozdi Ramóna intézményvezető, Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József utca 23.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálását követően a pályázók az álláshirdetés eredményéről értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gonyu.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 7.

 

Tovább

Iskolakezdési támogatás – 2020

Kategória : Hírek módosítva: 2020.07.31 09:14

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági ellátásokról

Tájékoztatás8. § (1) Az önkormányzat – éves költségvetésének függvényében – iskolakezdési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek gyermeke – beleértve a gyámot és a nevelőszülőt – általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton.

(2) Az iskolakezdési támogatás esetében feltétel, hogy a kérelmező és a tanuló legalább két éve Gönyű község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Gönyű községben tartózkodjon.

(3) A bejelentett lakóhely alóli felmentés megadására a polgármester jogosult, amennyiben a rendeletben meghatározott időtartamot elérő életvitelszerű gönyűi lakhatás egyéb módon igazolható.

(4) Az iskolalátogatási jogosultság az oktatási intézmény által az adott tanévre kiadott iskolalátogatási igazolás benyújtásával igazolható.

(5) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1. napjától november 30. napjáig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 19. életévét betölti.

(6) Nem nyújtható iskolakezdési támogatás annak a kérelmezőnek
a) aki, vagy akinek gyermeke az e rendelet szerinti felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásában részesül;
b) akinek gyermeke az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vesz.

(7) Az iskolakezdési támogatás keretösszegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg.

A kérelmeket a polgármesteri hivatalban Tamás Istvánnénál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, a szükséges mellékletek bemutatásával. A kérelmek letölthetők a honlapról, illetve megtalálhatók a hivatalban, helyi boltokban.

A helyi általános iskola tanulóinak iskolalátogatási igazolását a polgármesteri hivatal az előző évekhez hasonlóan, augusztus 1-jéig az iskolától beszerzi.


A támogatás mértéke:
általános iskolás korú gyermek (1-8. évfolyam) esetén tanulónként: 15.000 Ft;
középiskolás korú gyermek (9-12. évfolyam) esetén tanulónként: 20.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Kedd: 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

Tovább

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási időpontjai

Kategória : Hírek módosítva: 2020.07.31 08:41

PlakátForduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Győr-Moson-Sopron megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, életkora, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, bőrszíne vagy nemzetisége, politikai vagy más véleménye, vagyoni helyzete, anyanyelve, egészségi állapota, fogyatékossága, szexuális irányultsága, nemi identitása, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Erdélyi Edina Győr-Moson-Sopron megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 70/363-8868, edina.erdelyi###kukac###egyenlobanasmod.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9022 Győr, Türr István u. 1.; Tel.: 06-96-795-911
2020. augusztus hó 27., 9.00-13.00
2020. augusztus hó 29., 9.00-13.00

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
9023 Győr, Szigethy A. u. 109.; Tel.: 06-70-363-8868
2020. augusztus hó 31., 10.00-14.00


Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
www.egyenlobanasmod.huebh###kukac###egyenlobanasmod.hu
https://www.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag

Tovább

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2020. VIII. 6.

Kategória : Hírek módosítva: 2020.07.31 08:28

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2020. augusztus 6-án (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1. Az egészségügyi szolgáltatók és a gyógyszertár új megállapodásainak jóváhagyása
Előadó: Major Gábor polgármester

2. Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonallal összefüggésben a Gönyű, 141 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előadó: Major Gábor polgármester

3. A köztemető bővítésével összefüggésben a Gönyű, 516/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása
Előadó: Major Gábor polgármester

4. A Postakocsi Fogadó előtti tér rendezésével összefüggésben a Gönyű, 1150/1 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlása
Előadó: Major Gábor polgármester

5. Egyéb ügyek, tájékoztatók
Előadó: Major Gábor polgármester


Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2020. július 28.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

Hirdetmény - környezetvédelmi engedély felülvizsgálata

Hirdetmény

Honlapon történő közzététel kezdő időpontja: 2020. I. 27. 14:37h

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentése - tervek egyeztetése

Intézkedési terv

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2020.08.15. 18:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 225 2
NO2 3 2
NOx 7 3
O3 86 47
NO 3 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!