Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Álláshirdetés

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.28 14:06

HirdetésA Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére

A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, munkanapokon napi 8 órában történik.

A munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok: az ellátottak részére szociális, mentális és egészségi állapotuknak megfelelő segítség nyújtása, gondozási feladatok ellátása, klubfoglalkozásokon való aktív részvétel.

Pályázati feltételek:

 • Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontja szerinti képesítés (elsősorban általános ápoló, szociális gondozó, szociális segítő, szociális asszisztens, szociális szakgondozó)
 • Empátiás készség, kreativitás, szervezőkészség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent: idős ellátás területén szerzett gyakorlati tapasztalat.

Pályázni részletes szakmai önéletrajz, elérhetőségek, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok benyújtásával lehet.

A pályázatokat legkésőbb 2016. október 7-ig kell postára adni, vagy személyesen az intézménybe eljuttatni (Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, 9071 Gönyű, Bem J. u. 15.).

További információt Némethy Veronika intézményvezető nyújt a

+36-20-2388-755 telefonszámon.

Tovább

Gyermekek köszöntése

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.30 08:05

NévtáblaSzeptember 29-én - a hagyományoknak megfelelően - ismét a Duna-parti sétányon köszöntjük a 2015-ös évben Gönyűn született gyermekeket és szüleiket.

A csütörtök délután 4 órától kezdődő rendezvényen köszöntőt mond Major Gábor polgármester és Kelemenné Rácz Tímea óvodavezető. A névtábla leleplezését és helyi óvodások műsorát követően a szervezők az önkormányzat és a helyi vöröskereszt ajándékaival köszöntik majd a megjelent szülőket és gyermekeiket.

Tovább

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.22 07:55

Ezúton értesítjük, hogy Gönyű község bekerült a 2016. évi mikrocenzus mintájába.

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust tart. A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás végrehajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a 65/2015 (III.25) számú kormányrendelet tartalmazza.

Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor az érintett háztartásokban.

A mintába került háztartásokban élők számára: a válaszadás kötelező.

Ez alól csupán a szenzitív (érzékeny) kérdések képeznek kivételt, melyekre nem kötelező válaszolni.

2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat.

A kérdések a lakásra és a benne élő személyekre vonatkoznak:

A lakásokról olyan alapvető információkat szeretnénk megtudni, mint például az épület típusa, építési éve, a lakás falazata, szobáinak száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége.

A személyekről demográfiai (pl. nem, születési idő, állampolgárság, lakóhelyek, családi állapot, gyerekek száma), iskolai végzettségre, foglalkozásra valamint munkahelyre vonatkozó adatokat kérdezünk. Ezeket követik a szenzitív kérdések (nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben beszélt nyelv, egészségi állapot, fogyatékosság), amelyekre a válaszadás önkéntes.

A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő kérdőívek csatlakoznak, amelyek fontos társadalmi témákra keresik a válaszokat.

A kiegészítő kérdőívek célja és témacsoportjai a következők:

 • Társadalmi rétegződés
 • Foglalkozások presztízse
 • Szubjektív jóllét
 • Egészségi problémából fakadó akadályozottság
 • Nemzetközi vándorlás

További, részletes információk találhatók a mikrocenzussal kapcsolatban a www.ksh.hu/mikrocenzus2016 weboldalon.

Tovább

Hirdetmény

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.19 08:07

A Gönyűi Helyi Választási Iroda értesíti a szavazópolgárokat, hogy a 002. számú szavazókör szavazóhelyiségének a címe megváltozott. A korábbi (Egészségház Gönyű, Kossuth L. u. 161.) szavazóhelyiség helyett a 002. számú szavazókör választópolgárai a szavazataikat a gönyűi általános iskolában adhatják le.

A fenti változásról minden érintett szavazópolgárt külön értesítésben is fogunk tájékoztatni!

Gönyű, 2016. szeptember 12.

dr. Kállai Erik
HVI vezető

Tovább

Határvadász-képzés

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.15 14:39

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak,majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

KépA beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

A pályázati felhívás teljes anyaga, illetve a szükséges dokumentumok letölthető csatolmányként érhetőek el.

Tovább

Lőgyakorlat

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.16 07:32

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2016. október 5-én és 12-én,
2016. október 18-20. napjáig
valamint
2016. október 26. napján

8.00-15.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.16 12:19

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét a kerti hulladék égetésének főbb szabályaira!

 • A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz kerti hulladék égethető, keddi napokon reggel 8-tól este 8-ig.
 • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat települési, egyéb háztartási vagy ipari eredetű hulladékot (például műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát vagy ezek maradékait).

A tűzvédelmi előírások megszegése bírságot von maga után! A bírságot a Tűzvédelmi hatóság szabja ki, amelynek mértéke 10.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedhet.

Tovább

Gönyű településrendezési terv módosítás

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.19 08:07

Tisztelt Lakosság! 

Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési terveinek részleges felülvizsgálatát és szükség(lehetőség) szerinti módosítását határozta el.  A Képviselő-testület az alábbi kérdések áttekintését, illetve megvizsgálását tartja szükségesnek:

 1. Az E.ON erőművel szembeni gazdasági területet érintő védőfásítás övezet megszüntetése, a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében új területen, a 141 hrsz-ú telken, fásítás kijelölése.
 2. Állattartó épületek építésének szabályozása.
 3. A sportpálya tömbbelső feltárásának felülvizsgálata és módosítás, a szükségtelenné váló közlekedési terület törlése.
 4. A Rákóczi utcánál a kerékpárút nyomvonal számára közterület kijelölése.
 5. Az építési övezeti határra vonatkozó előírások módosítása annak érdekében, hogy az építési övezeti határral távlatban megosztásra kerülő telkek beépíthetők legyenek a telekalakítás végrehajtása nélkül is úgy, hogy ne vesszen el a távlati megosztás és konfliktusmentes beépítés lehetősége.
 6. Az épületek előírt tetőhajlásszöge (30 fok) csökkentése (20 fok) lehetőségének megvizsgálása.
 7. A Jókai Mór – Dr. Kollárszky M. – Dózsa Gy. – Vak Bottyán utcák által közrezárt telektömbben a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása annak érdekében, hogy a 330/53 és a 330/65 hrsz-ú telek összevonható legyen a 330/53 hrsz-ú telken működő vállalkozás bővítésének lehetővé tételére.

A 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet értelmében a véleményezési eljárásban résztvevők (beleértve a település teljes lakosságát is) 30 napon belül adhatnak írásos véleményt.

A véleményezési eljárásra vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályai  Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2015. (IX.19.) számú határozatán alapulnak.

A véleményezési dokumentáció elektronikusan is elérhető honlapunkon (a "tovább" gombra kattintva a felhívás végén, illetve az Önkormányzat -> Településrendezési terv menüpont alatt), vagy a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.) is megtekinthető 2016. október 15. napjáig.

Gönyű, 2016. szeptember 15.

                                                                                                                             Major Gábor
                                                                                                                             polgármester

Tovább

Pályázati felhívás - Uniper

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.12 15:26

gönyűi Uniper Szponzorációs Bizottság tájékoztatja Gönyű község lakosságát, hogy az Uniper Hungary Energetikai Kft. a társadalmi felelősségvállalás szellemében, pályázatok útján, ez évben ismét pénzügyi támogatást nyújt községünknek, amelyet a társadalmi fejlődést szolgáló kezdeményezések megvalósítására kell fordítani.

(Részletek, letölthető dokumentumok a "tovább" gombra kattintva érhetők el!)

Tovább

Felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2016.09.12 14:51

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a KRESZ park a Polgármesteri hivatal udvarán folyó építési munkák miatt, átmeneti ideig nem látogatható!

Megértésüket köszönjük!

Tovább

Határvadász képzés

Plakát

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Hasznos információk:

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2016.10.01. 10:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 303 3
NO2 13 12
NOx 18 8
O3 33 18
NO 3 -
Szélirány DK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!