Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Gázszolgáltatási szünet

Kategória : Hírek módosítva: 2016.08.23 08:55

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. tájékoztatása szerint az FGSZ Zrt. az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren 2016. szeptember 5-én 8:00h és szeptember 6-án 20:00h közötti időszakban gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez a bőnyi gázátadó körzetében. A karbantartás érinti az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. üzemeltetésében lévő gázelosztó vezeték hálózatához kapcsolódó településeket.

A gázszünettel érintett települések: Bőny, Bana, Nagyszentjános, Gönyű

A földgázelosztó társaság arra kéri a felhasználókat, hogy a veszélyhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében ebben az időszakban a gázvételezést szüneteltessék, a gázmérő előtti főcsapot tartsák zárva! Azon lakossági gázkészülékek esetében, amelyeknél csak az őrláng üzemel, a főcsapot nem kell elzárni.

A szállítói gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat folyamatosan elérhető a http://www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu weboldalon is.

A 2016. szeptember 6-a után esetlegesen előforduló lakossági gázhiány esetén az előkerti nyomásszabályozó visszakapcsolásával a gázhiány megszüntethető. Amennyiben a visszakapcsolás sikertelen, szíveskedjenek a központi diszpécser telefonszámot hívni!
Tel.: 06 80 440 141

Tovább

Iskolakezdési támogatás - tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2016.07.18 09:50

PlakátGönyű Község Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

2. §

A rendelet hatálya

(2) Az önkormányzat saját költségvetéséből nyújtott szociális támogatásokat azok a személyek vehetik igénybe, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Gönyű községben, és életvitelszerűen itt is élnek.

9. §

Iskolakezdési támogatás

(1) Az önkormányzat egyéb pénzbeli szociális támogatásként Iskolakezdési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostohagyermeke általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton. Az iskolakezdési támogatás esetében feltétel, hogy a tanuló is legalább két éve gönyűi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt is tartózkodjon.

(2) Az iskolakezdéssel kapcsolatos szociális támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, melyről a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania.

(3) Az iskolakezdési támogatás elbírálásához az alábbi mellékletek benyújtása kötelező:

- amennyiben a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi, vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat,

- minden gyermekre tekintettel az oktatási intézmény által az adott tanévre (2016/2017) kiadott iskolalátogatási bizonyítvány.

(4) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1. napjától november 30. napjáig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 19. életévét betölti.

(5) Az iskolakezdési támogatás összegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg.

(6) Nem nyújtható iskolakezdési támogatás annak a kérelmezőnek

a) aki, vagy akinek gyermeke az e rendelet szerinti felsőoktatásban részt vevő hallgatók támogatásában részesül,

b) akinek gyermeke az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vesz.

Igénylőlapok a polgármesteri hivatalban is kérhetők, vagy letölthetők a www.gonyu.hu oldalról, illetve a helyi általános iskola, a tankönyvosztáskor, a tankönyvekkel együtt, szükség szerint ad ki igénylőlapokat is.

A kérelmező és a gyermekek lakcímkártyájának bemutatása, a kérelem beadásakor, az elbírálás feltételeinek vizsgálata miatt nem nélkülözhető.

A kérelmek családonként egyszer nyújthatók be.

 

Tovább

Fogászati rendelés - szabadság

Kategória : Hírek módosítva: 2016.08.23 13:47

Értesítjük a tisztelt érintetteket, hogy a fogorvosi rendelés az augusztus 15-től 31-éig terjedő időszakban szünetel, a sürgős eseteket Dr. Kálmán Ágnes látja el (Győr, Árpád u. 13., Tel.: +3696/321-417)

A legközelebbi rendelés Gönyűn szeptember 1-én, csütörtökön lesz.

(Bővebb információkat a "tovább" gombra kattintva olvashatnak!)

Tovább

Pályázati felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2016.07.28 15:46

Az Euro-Clear Magyarország Kft. tájékoztatja Gönyű község lakosságát, hogy az Euro-Clear Magyarország Kft. a társadalmi felelősségvállalás szellemében, ez évtől támogatást nyújt községünknek, amelyet a társadalmi fejlődést szolgáló kezdeményezések megvalósítására kell fordítani.

(A pályázattal kapcsolatos részleteket, letölthető adatlapot a "tovább" gombra kattintva érhetnek el!)

Tovább

Érkezik a hulladékszállítási díj számlája

Kategória : Hírek módosítva: 2016.07.22 07:44

LevélNapokon belül megkapják a hulladékszállítási díjról szóló számlájukat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz tartozó településeken élő fogyasztók.

A jogszabályi előírások változása miatt ez év április elsejétől kizárólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) jogosult számla kibocsátásra. Ennek megfelelően a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) a közelmúltban megállapodást kötött a koordináló szervezettel bérszámlázási rendszer kialakításáról. Így a fogyasztókhoz már a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megbízásából juttatja el a GYHG Nonprofit Kft. az aktuális számlát.

(Részletek a tovább gombra, vagy a képre kattintva olvashatók!)

Tovább

Közvilágítási teszt a Dr. Kollárszky Miklós utcában

Kategória : Hírek módosítva: 2016.07.13 10:06

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

Kép 03Július 12-én a Dr. Kollárszky Miklós utca Bem József és Arany János utcák közötti szakaszán napelemes energiaellátású, LED-fényforrásokra épülő közvilágítási lámpák kerültek üzembe helyezésre egy néhány hónapos próba keretében.

A teszt elsődleges célja, hogy valós körülmények között szerezhessünk tapasztalatokat a különböző fénypontmagasságú, napelemes közvilágítási megoldásokkal kapcsolatban.

Összesen 6 db közvilágítási oszlop került felállításra, páronként 4, 5 és 6 méteres magassággal, 12W-os LED-fényforrásokkal. Kérjük Önöket, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat a muszaki###kukac###gonyu.hu email-címen, vagy településünk facebook-oldalán!

Az alábbi kérdésekkel kapcsolatban is várjuk visszajelzésüket:

 • megfelelőnek tartják-e a bevilágított terület nagyságát,
 • elegendő-e a kapott fényerősség,
 • melyik oszlopmagasságot találják ideálisnak,
 • mi a véleményük az oszlopok kiviteléről és elhelyezésükről?

A tesztidőszak tapasztalatait a Kollárszky és Árpád utcák jövőbeli közvilágításának tervezéséhez szeretnénk felhasználni, várjuk visszajelzéseiket!

Köszönettel: Major Gábor
polgármester

További fényképek:

Kép 01 Kép 02 Kép 04

.

Tovább

Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításáról

Kategória : Hírek módosítva: 2016.07.11 09:11

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a Társulási Tanács 2015. december 9-én megtartott ülésén megtárgyalta a "Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása közbeszerzés megindítására" előterjesztést és az alábbi 24/2015 (XII. 9.) TT számú határozatot hozta:

"Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a társulás új hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztását kezdje meg a zavartalan hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke"

A fentiek alapján megindult a közbeszerzési eljárás előkészítése és 2016. április 20-án megjelent az Európai Únió hivatalos közbeszerzési értesítőjében. A közszolgáltatást szabályozó rendeletek késedelmes megjelenése miatt az ajánlattételi határidőt két alkalommal módosítani kellett, így a pályázatok beadási időpontja 2016. szeptember 12. lett.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2016. június 30-án lejárt.

A közbeszerzési eljárás sikerességétől függetlenül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2016. június 30. napját követően is biztosított lesz, mivel a hulladékról szóló  2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 45. § (3) bekezdése értelmében a Társulás és a Közszolgáltató között kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató 2016. július 1-től az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 2016. december 31-ig változatlanul ellátja a közszolgáltatást.

A fentiek miatt a Közszolgáltató közszolgáltatási feladat ellátási kötelezettsége a Ht. erejénél fogva meghosszabbodik, ezáltal az ingatlanhasználókkal jelenleg is fennáló jogviszonya változatlan marad.

Változás a közszolgáltatási díj számlázásában következett be, mivel a Ht. 32/A. § (1) bekezdés i) pontja értelmében az országos hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Koordináló Szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosultsága, hogy 2016. április 1-től a közszolgáltatási díjat beszedje az ingatlanhasználóktól.

A számlázás tehát már jelenleg sem a Közszolgáltató feladata.

 

(A fenti tájékoztatást Borsi Róbert - a Társulási Tanács elnökének - levele alapján tettük közzé.)

Tovább

Hulladékudvar - építési-bontási hulladék kezelése

Kategória : Hírek módosítva: 2016.06.22 21:03

Tisztelt Lakosság!

TajekoztatoA GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a hulladékudvarokból összegyűjtött építési-bontási hulladék a legutóbbi, környezetvédelmi hatóság által végzett ellenőrzés során papír, fém, fa és műanyag hulladékokat is tartalmazott.

Mivel a GYHG Nonprofit Kft. által üzemeltetett Hulladékkezelő Központ engedélye nem teszi lehetővé a kevert építési hulladék kezelését, ezért a megfelelő hulladékgyűjtéshez a lakosság közreműködését kérik!

A mellékelt vezetői utasítás az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. A hulladékudvarokban átvett építési-bontási hulladék csak betont, téglát, cserepet, kerámiát tartalmazhat, valamint összetört síküveget.

2. A lakosság által a hulladékudvarba bevitt építési-bontási hulladék esetében gondoskodni kell arról, hogy a betonon, téglán, cserépen és kerámián, valamint síküvegen kívüli, építés, bontás során keletkező egyéb hulladékok elkülönítésre kerüljenek a következők figyelembevételével:

2.1 a műanyag ablak, ajtó, vödör, csövek, műanyag kád, zuhanyzótálca, fólia stb. a műanyag hulladékok konténeréébe kerüljön,

2.2 a fém kád, zuhanytálca, csövek stb. a fém hulladékok konténerébe kerüljön,

2.3 az építés során keletkező nem szennyezett karton a papír hulladékok konténerébe kerüljön,

2.4 a nem összetörhető, vagy fémet tartalmazó üveg hulladék és az öblös üveg hulladék elkülönítéséről gondoskodni kell,

2.5 az építés-bontás során keletkezett egyéb, nagydarabos hulladék a lomot tartalmazó konténerbe kerüljön

3. A szélvédő üveg nem építési hulladék, azt a hulladékudvarban nem lehet átvenni!

4. Az azbesztet tartalmazó hullámpala veszélyes hulladék, azt építési hulladékként a hulladékudvarban leadni nem lehet!

5. Jelen utasítás 2016. július 1-én lép hatályba.

(GYHG - Műszaki vezetői utasítás, kelt.: Győr, 2016. június 20.)

Tovább

KRESZ-pálya nyitva tartás

Kategória : Hírek módosítva: 2016.06.21 08:33

A Gönyűi Polgármesteri Hivatal udvarán felállított KRESZ-pálya díjmentesen igénybe vehető az alábbi időpontok között:

 • Kerékpárral: hétfőtől - csütörtökig, 8 és 16 óra között
 • A helyben biztosított elektromos kisautókkal: minden pénteken 8:30-tól 11-ig

Kérjük az érdeklődőket, hogy a pálya használata előtt és után jelentkezzenek a hivatalban Baumgartnerné Kiss Veronikánál!

A kisautók csak szülői felügyelet mellett, 30 kg súlyhatárig, saját és anyagi felelősségre használhatók, az esetleges balesetekért a hivatal felelőséget nem vállal!

Érdeklődés és időpont-egyeztetés telefonon: 0696/353-090/6


Tovább

Nyári diákmunka lehetőség

Kategória : Hírek módosítva: 2016.06.15 14:22

Kedves Diákok!

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával 2016-ben is lehetőség nyílik az önkormányzatoknál és önkormányzati fenntartású intézményeknél - legfeljebb napi 6 órás időtartamban - diákok foglalkoztatására.

A programban azok a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó diákok vehetnek részt, akik:

 • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik be a 25. életévüket,
 • közvetítést kérőként kérik nyilvántartásba vételüket az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán,
 • és foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A program időtartama: legfeljebb 2 hónap (2016. július 1. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban)

Munkabér: bruttó 62.437 Ft/hó, hat órás foglalkoztatás keretében

A jelentkezéssel kapcsolatban Vida Esztertől kérhető bővebb tájékoztatás, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében vagy telefonon: +3696/544-090/5.

Tovább

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Hasznos információk:

 • Szúnyoggyérítés Gönyűn:
  augusztus 18. - földi kémiai (pótnap: VIII. 19. vagy 20.)
  részletes információkOKF-honlap, ütemtervek (OKF)
 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás (márc. 1-től):
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36702494765)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2016.08.27. 02:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 351 3
NO2 13 13
NOx 16 7
O3 26 14
NO 2 -
Szélirány DK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!