Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Álláspályázat - közterület-felügyelő

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.21 10:07

A Gönyűi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az 1.számú melléklet 30. pontja szerint Közterület-felügyelői feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának ellenőrzése, védelme. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. A közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gönyű község közigazgatási határán belül a közterület-felügyelői munka teljes ellátása, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényekben meghatározott tevékenységek alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Gönyű Község Önkormányzatának önkormányzati rendeletei az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

Elvárt kompetenciák: Precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó kommunikációs képesség, önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szigethy Balázs jegyző nyújt, a 06-20/259-6737 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gönyűi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1898/2018., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

Személyesen: dr. Szigethy Balázs jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határidejét követően a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázókat a munkáltató meghallgatja és a polgármesterrel egyeztetve dönt a közterület-felügyelő személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
 • www.gonyu.hu
 • Kisalföld c. napilap

 

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. VI. 21.

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.14 09:00

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. június 21-én (csütörtök) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató a közterület-fenntartási feladatok ellátásáról
Előadó: Árnits Adrienn igazgatási előadó

2. Tájékoztató a település lakosságának egészségi helyzetéről
Előadók: Dr. Bohner Péter háziorvos, Dr. Varga Beatrix fogorvos, Steingartné Bódis Anna védőnő

3. Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetéről
Előadó: Dr. Sík Sándor állatorvos

4. Tájékoztató az alapítványok munkájáról
Előadók: a kuratóriumok elnökei (Burjánné Szigethy Mónika és dr. Csanaki Vida)

5. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak elfogadása a második bölcsődei csoport engedélyezéséhez
Előadó: Major Gábor polgármester; Tóthné Rosta Éva mb. intézményvezető

6. Beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról
Előadó: Major Gábor polgármester

7. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Major Gábor polgármester; Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke

8. Az SKHU/1601/1.1/258 pályázati azonosítójú Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló tanösvény kivitelezésére beérkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Major Gábor polgármester; Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke

9. Döntés a VP6-19.2.1.-70-1-17 azonosítószámú, Turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásáról
Előadó: Major Gábor polgármester

10. Döntést igénylő ügyek
Előadó: Major Gábor polgármester

11. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2018. június 13.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási időpontjai

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.12 10:24
PlakátForduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Erdélyi Edina Győr-Moson-Sopron megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 70/363-8868, erdelyied###kukac###gmail.com

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9022 Győr, Türr István u. 1.
Tel: 06-96-795-911
2018. június hó 11.; 9.30-13.30
2018. június hó 25.; 9.30-13.30

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
9023 Győr, Szigethy A. u. 109.
Tel: 06-96-417-246
2018. június hó 4.; 9.30-13.30

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házasságkötő terem
9400 Sopron, Fő tér 1.
Tel: 06-99-515-113
2018. június hó 20.; 10.30-14.30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 0680203939
www.egyenlobanasmod.huebh###kukac###egyenlobanasmod.hu

 

Tovább

A helyi választási bizottság 1/2018 (VI.11.) határozata

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.11 16:43

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 1/2018. (VI. 11.) határozata Burjánné Szigethy Mónika települési önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett települési önkormányzati képviselői mandátum kiadásáról:

Határozat előnézet

Tovább

Gyógyszertár - tájékoztatás

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.11 14:56

dr. Csanaki Vida gyógyszertárvezető tájékoztatása alapján felhívjuk figyelmüket, hogy június 18-án, hétfőn a gönyűi Remény Gyógyszertár szabadság miatt zárva tart!

A gyógyszertár a jelzett napot követően a szokásos nyitvatartási rend szerint működik.

Megértésüket köszönjük!

Tovább

Pályázati felhívás - Euro-Clear (2018)

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.07 10:12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Euro-Clear Magyarország Kft. 2018. évi pénzügyi támogatásának elnyerésére

Tájékoztatjuk Gönyű község lakosságát, hogy az Euro-Clear Magyarország Kft. a társadalmi felelősségvállalás szellemében - a 2016-os évtől kezdődően - támogatást nyújt községünknek, amelyet a társadalmi fejlődést szolgáló kezdeményezések megvalósítására kell fordítani.

Pályázati feltételek:

Pályázhat:

 • minden jogi személyiségű szervezet, amely adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezik (magánszemélyek nem pályázhatnak),
 • a benyújtott projekteknek kizárólag a gönyűi és annak vonzáskörzetében élő lakosságot érintő ügyekhez, megoldandó problémához kell kapcsolódniuk.

Prioritások:

Az Euro-Clear Magyarország Kft. kiemelten támogatja azon pályázatokat, amelyek:

 • további források megszerzéséhez (pl. más helyre benyújtandó pályázatok önrészéhez) kívánják felhasználni,
 • megkezdett projektek folytatását segítik elő,
 • nagyobb társadalmi bázist érintenek,
 • önerőt tartalmaznak,
 • több szervezet, jogi személy által együttesen kerül benyújtásra közös célok elérése érdekében, elősegítve ezzel közösségünk társadalmi összefogását.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázat leadási helye:

Major Gábor polgármester
Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Gönyű, Kossuth Lajos utca 67.

A pályázatok beadásakor az alábbiak figyelembevételét kérjük!:

 • A pályázatokat „Projekt adatlap”-on kell benyújtani!
 • Az adatlapokat kitöltve, két példányban kérjük határidőre leadni!
 • Kézzel írt adatlap nem elfogadható!
 • A pályázatoknak feltétlenül tartalmazniuk kell részletes költségvetést, árajánlatokat több helyről, valamint, hogy a megvalósult projekt hány embert fog érinteni!

Elszámolási kötelezettség:

A nyertes pályázókkal az Euro-Clear Magyarország Kft. szerződést köt és a szerződés értelmében kötelesek elszámolni is a felhasznált pénzösszeggel.

A nyertes pályázók a projekt megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb folyó év szeptember 30-ig kötelesek az elnyert pénzösszeg felhasználásával elszámolni! Az elszámolást írásban, két példányban, számla másolatokkal és lehetőség szerint fotókkal illusztrálva kérjük beadni!
Kézzel írt elszámolás nem elfogadható!

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás Pályázati adatlap

Az Euro-Clear Magyarország Kft. sok sikert kíván Önöknek a munkájukhoz!
Várjuk pályázataikat!

Gönyű, 2018. június 7.

Euro-Clear Magyarország Kft.

Tovább

Álláspályázat - Gönyűi Kék Duna Óvoda

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.05 08:03

Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: A megbízás 5 nevelési évre szól.

A vezetői megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja: Az állás betölthető: 2018. augusztus 16. napjától kezdődően 2023. augusztus 15. napjáig.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) szerint

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József u. 2.

A pályázat benyújtásának formája és helye: A pályázatokat ajánlott levélpostai küldeményként, lezárt borítékban Major Gábor polgármesterhez intézve, egy eredeti példányban, Gönyűi Polgármesteri Hivatal 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. címre „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani úgy, hogy a pályázat részét képező dokumentumok egymással egybefűzve legyenek.

A pályázat benyújtási határideje: A Közszolgáltatási Állásportálon történő közzétételtől számított 30 nap

A pályázat elbírálásnak határideje: A véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül

A pályázatra irányadó jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak.

 

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok:

Pályázati feltételek:

Képesítési követelmények:

 • Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség
 • Közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga megléte

Szakmai gyakorlat és kinevezés feltételei: Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • képesítést igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program bemutatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Helyismeret

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás megadása, illetve az intézmény megismerésének lehetősége: Bővebb felvilágítást Major Gábor polgármester nyújt a 96/544-090, 20/932-2538-os telefonszámon.

A közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Közszolgáltatási Állásportál

Gönyű község honlapja - www.gonyu.hu

Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

 

Felelős: Major Gábor polgármester

Határidő: a pályázat kiírására azonnal

 

Gönyű, 2018. 03. 23.

Major Gábor
polgármester

 

Tovább

Nemzetközi Duna – nap és Kishajós találkozó

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.04 09:52

A Gönyűi Honismereti Egylet és Gönyű Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a 2018. évi hagyományos hajós ünnepre, a Duna - napra. Társrendezők: Gönyűi Vöröskereszt, Nyugdíjasklub, Horgász Egyesület, Polgárőr Egyesület

Plakát

Programok:

2018. június 29. péntek délután: Kishajósok találkozója (további információ: Gaskó Tibor, Tel.: 06 20 9569700)

 

2018. június 30. szombat:

8:00 - Gyermek és ifjúsági horgászverseny a Duna-parton, a Gödörnél

11:00 - A hajós emlékmű koszorúzása a temetőben

11:30 - Hajós mise a helyi katolikus templomban

12:15 - A Duna koszorúzása kitűző hajóról kishajók kíséretével. Tisztelgés a Duna áldozatainak emléke előtt.

13 ÓRÁTÓL A MŰSOROK, PROGRAMOK HELYSZÍNE: A POLGÁRMESTERI HIVATAL UDVARA.

13:00 - Jó ebédhez szól a nóta.
Előadók: Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László (Bős)

14:00 - A Komáromi Garabonciás néptánc együttes műsora

14:30 - A Gönyűi Duna-parti Örökifjak kórusa énekel

15:00 - A Győri Akkordeon Harmonika zenekar előadása

16:00 - A Bősi Népdal kör és Néptánc együttes műsora

17:00 - Balássy Betti és Varga Feri előadása

18:00 - A Mezőpaniti Muskátli és Bazsarózsa néptáncosok műsora

19:00 - Közös Mulatós (mindenki a színpadon)

20:00 - 23:00 - Bál a Syncron Band fellépésével

A gyerekek szórakozási lehetőségei: ugráló várak, kosárhinta, vizes foci
Minden program ingyenes!

 

A rendezvény támogatói:

 • Gönyű Község Önkormányzata,
 • Gy-M-S Megyei Önkormányzat,
 • Wiesbauer-Dunahús Kft.
 • Leier Hungária Kft.
 • Wuppermann HUNGARY Kft.
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma,
 • Rábakész Kft.

Vendéglátás: a helyszínen palacsinta, lángos, sült hal, pörkölt, sör, üdítő, kávé fogyasztására is lesz lehetőség.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZŐK. A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

 

Tovább

Szúnyoggyérítés

Kategória : Hírek módosítva: 2018.06.21 09:15

Idén - a tavalyinál másfél hónappal korábban -, április 23-án kezdődött el az országos szúnyoggyérítési program.

A központi szúnyoggyérítési programot a katasztrófavédelem irányítja, a szúnyoggyérítések koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, amely a szervezésre és lebonyolításra a PMG Szúnyogkontroll Konzorciumot, mint kivitelezőt és a Pannon-Bio-Kalibra Konzorciumot, mint szakértőt választotta ki.

(Részletes tájékoztató a "tovább" gombra kattintva olvasható!)

Tovább

Álláslehetőség

Kategória : Hírek módosítva: 2018.05.31 15:32

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet- és biztonsági felügyelőket keres felvételre.

szorolap

Hivatalos jogviszony feltételei:

 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely
 • büntetlen előélet, betöltött 18. életév
 • körletfelügyelőnél érettségi bizonyítvány, biztonsági felügyelőknél minimum szakiskolai végzettség szükséges
 • fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmasság

Amit kínálunk:

 • havi illetmény: bruttó 230 000 Ft
 • cafetéria juttatás, ruhapénz
 • útiköltség térítés, albérleti hozzájárulás
 • rekreációs programok igénybevétele
 • egészségügyi szolgáltatás biztosítása

Érdeklődés:

9021 Győr, Jókai u. 18.
Tel.: 06/96/312-566
E-mail: halmai.tamas###kukac###bv.gov.hu; hangacsi.ferencne###kukac###bv.gov.hu

Várjuk jelentkezését!

 

Tovább

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

Hasznos információk:

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.06.21. 21:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 647 6
NO2 14 13
NOx 19 9
O3 103 57
NO 3 -
Szélirány DNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!