Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Tervezett áramszünetek településünkön

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.26 09:15

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az E.ON Hungária Zrt. honlapján elérhető információk szerint (https://www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/tervezett-uzemszunetek.html) Gönyűn az alábbi időintervallumokban és területeken karbantartási munkákhoz kapcsolódó áramszünet lesz:

Utca Terület Házszám(tól) Házszám(ig) Dátum Időpont(tól) Időpont(ig)
Bem József utca Páratlan házszám 1 29 2018-05-10 08:00:00 16:00:59
Bem József utca Páros házszám 2 36 2018-05-10 08:00:00 16:00:59
Deák Ferenc utca 17 17 2018-05-10 08:00:00 16:00:59
Deák Ferenc utca 19/a 19/a 2018-05-10 08:00:00 16:00:59
Deák Ferenc utca 19/b 19/b 2018-05-10 08:00:00 16:00:59
Kossuth Lajos utca Páratlan házszám 1 105 2018-05-10 08:00:00 16:00:59
Kossuth Lajos utca Páros házszám 2 68 2018-05-10 08:00:00 16:00:59
Bem József utca 1 1 2018-05-11 08:00:00 16:00:59
Béke utca 2 2 2018-05-11 08:00:00 16:00:59
Kossuth Lajos utca Páratlan házszám 65 105 2018-05-11 08:00:00 16:00:59
Kossuth Lajos utca Páros házszám 52 68 2018i-05-11 08:00:00 16:00:59

Tovább

Emléktábla-avatás az orvosi rendelőnél

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.26 08:40

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket Dr. Kollárszky Miklósné - "Emi néni" emléktábla-avató ünnepségére, melyet 2018. április 27-én, pénteken délután 5 órakor tartunk a gönyűi egészségház épületénél (orvosi rendelő - Kossuth Lajos u. 161.).

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:

Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete - Gönyűi Alapszervezet
Gönyű Község Önkormányzata

 

Tovább

Új ügysegédi ügyfélfogadási rend

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.26 08:41

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megvalósította az ügysegédi rendszer felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként, a beérkezett javaslatok és statisztikai adatok alapján új ügyfélfogadási rend készült, az új ügysegédi időpontok 2018. május hónapjától kerülnek bevezetésre.

A változás Gönyűt is érinti, május hónaptól a települési ügysegéd kéthetente (naptári páros héten) hétfőnként 9:30-11:00 óra között várja az ügyfeleket a Gönyűi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.

Részletes tájékoztató az ügysegéden keresztül intézhető ügyekről itt olvasható

 

Tovább

Tájékoztató a GYMSMKH járási hivatalai által működtetett ügysegédi szolgálatról

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.26 08:39

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai az ügysegédi rendszer keretében az adott járás közigazgatási területéhez tartozó településein kihelyezett ügyfélfogadást tartanak.

A települési ügysegédi rendszer célja, hogy az ügysegéd személyén keresztül – egyfajta „mini-kormányablakként” – valamennyi állampolgár számára lakóhelyéhez közel biztosított legyen az államigazgatási hatósági ügyekhez és szolgáltatásokhoz való egyszerű és akadálymentes hozzáférés, elkerülhetővé téve így az esetlegesen utazásra és várakozásra fordított időt, energiát.

(Részletes információk a tovább gombra kattintva olvashatók...)

Tovább

Tájékoztatás

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.21 09:47

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban 2018. 04. 21. napján (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel.

dr. Kállai Erik
jegyző

 

Tovább

Előzzük meg a kerékpárlopásokat!

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.21 09:37

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai a kerékpárlopások megelőzése érdekében.

Tovább

Figyelem: telefonálnak és csalnak!

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.21 09:35

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a telefonos csalók módszereire hívja fel a lakosság figyelmét.

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. IV. 26.

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.21 09:19

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. április 26-án (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

 

Napirendi javaslat:

1. Javaslat a következő tanítási, nevelési évben indítható osztályok, napközis csoportok, óvodai csoportok számának meghatározására, szükség esetén az előírt osztály, csoport létszámtól való eltérés engedélyezésére
Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető

2. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2017. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
Előadó: Némethy Veronika intézményvezető

3. A Dr. Kollárszky M. utcában közvilágítási hálózat létesítésére beérkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Major Gábor polgármester

4. Gönyű Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezetének megtárgyalása
Előadó: Major Gábor polgármester

5. Gönyű Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Major Gábor polgármester

6. Jutalomkeret megállapítása Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (XI. 30.) határozatában foglaltak szerint
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

7. Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018 elnevezésű pályázatban való részvételről (az Irányi Dániel utca burkolat egy részének felújítása)
Előadó: Major Gábor polgármester

8. A Gönyűi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

9. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

10. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

11. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

12. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Major Gábor polgármester

13. Aktuális ügyek
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2018. 04. 20.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Munkaszüneti nap a Rendőrségen

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.18 11:04

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Szent György nap, a Rendőrség napja alkalmából 2018. április 24-e a Rendőrség állománya számára munkaszüneti nap. Erre való tekintettel a megyei rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

A bejelentések felvétele ezen a napon is biztosított a rendőrkapitányságokon.

 

Tovább

Meghívó - Gönyű Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.12 14:39

NAK meghívóA Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. O) 10. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására tisztújítás esetén a Kamara megyei elnöke is jogosult.

A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Gönyű Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére.

Érintett település(ek): Gönyű

A települési agrárgazdasági bizottság tagjának minősülnek a településen lakóhellyel, székhellyel, átjelentkezés esetén telephellyel rendelkező kamarai tagok (további információt a www.nak.hu oldalon talál).

Az ülés időpontja: 2018. IV. 24., 14:00 óra

Az ülés helyszíne: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság 9025 Győr, Csipkegyári út 2-4.

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:

1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.

2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségi tagjainak megválasztásáról.

3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.

A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Győr, 2018. április 11.

Németh Gergely
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tovább

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

Hasznos információk:

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.04.27. 04:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 72 0
NO2 9 9
NOx 12 5
O3 27 15
NO 2 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!