Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Gönyűi hulladékudvar 2016. évi utolsó nyitvatartási napja

Kategória : Hírek módosítva: 2016.12.05 09:13

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a gönyűi hulladékudvar 2016. december 17-ét követően bezár. A 2017. évi nyitási időpontról a későbbiekben kapunk majd tájékoztatást.

A hulladékudvar idei utolsó nyitvatartási napja: 2016. december 17.

Tovább

Tűzifa juttatás, szociálisan rászorulók részére

Kategória : Hírek módosítva: 2016.12.02 08:16

Az Önkormányzat ez évben is pályázott a BM által meghirdetett szociális tűzifa támogatásra. Ennek keretében 32 erdei köbméter tűzifát kaptunk. Az Önkormányzat saját költségvetése terhére még 18 erdei köbméter fát vásárolt.

Az elosztás szabályait önkormányzati rendeletbe kellett foglalni, amelyben a képviselő-testület meghatározta, hogy kit tekint szociálisan rászorulónak.

Ennek értelmében szociálisan rászoruló:

 • a 60 éven felüli egyedül élő, jövedelmi határ a nyugdíjminimum 350 %-a, azaz 99.750.-Ft
 • a tartós beteg egyedül élő, jövedelmi határ a nyugdíjminimum 350 %-a, azaz 99.750.-Ft
 • az a család, ahol tartós beteg él, jövedelmi határ a nyugdíjminimum 250 %-a, azaz 71.250.-Ft

A tűzifa természetbeni juttatásként adható kérelemre. Nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni, illetve ide kattintva letölthető. A kérelemhez csatolni kell a jövedelmekről, valamint a tartós betegségről szóló igazolást. Egy-egy személy, ill. család 1 köbméter tűzifát kaphat.

A kérelmek 2016. december 16. napjáig nyújthatók be.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Advent idején is biztonságban

Kategória : Hírek módosítva: 2016.11.30 09:24

A Győri Rendőrkapitányság, a Győr Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete és a területen működő polgárőr szervezetek képviselői közösen vigyázzák az év végi ünnepek zavartalanságát.

Tovább

Meghívó - testületi ülésre

Kategória : Hírek módosítva: 2016.11.28 09:02

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2016. november 29-én (kedden) 17.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. REGIOPLAN Kft által Rp.I.241-7 munkaszámon készített Gönyű Község településrendezési tervek módosítási dokumentáció jóváhagyása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. Fedett közösségi tér tervezésével, kivitelezésével kapcsolatos egyeztetés lefolytatása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Fehér Zsolt ügyvezető, Südi Enikő tervező
 1. Beszámoló Gönyű község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, további feladatok
  Előadók: Szabó Péter körzeti megbízott
 1. Beszámoló a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény munkájáról
  Előadók: Nagy Bernadett és Konczné Ternyei Beatrix családsegítők
 1. A KLIK-kel kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés tervezetének megtárgyalása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Kiss Béla igazgató
 1. Átfogó beszámoló a Kék Duna Óvoda tevékenységéről
  Előadó: Kelemenné Rácz Tímea óvodavezető
 1. Gönyűi Sportegyesület kérelmének megtárgyalása
  Előadó: Vigh Tibor elnök
 1. Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra benyújtott BIKE&BOAT / A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval című projektről döntés meghozatala
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. A gönyűi 090/2 hrsz-ú telken létesített védőfásítás megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. EURO CLEAR Magyarország Kft. kérelmének megtárgyalása a Gönyű, 638 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlásával kapcsolatban
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Szociális tüzifa rendelet megalkotása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Burjánné Szigethy Mónika, Szociális és Gyermekjóléti Bizottság elnöke
 1. Egészségház felújítását, átalakítását érintő pályázat (A Vidékfejlesztési program keretében, VP-6.4.1.1-16-os kódszámmal a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt pályázat) önrészének módosítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. Az egyes helyi adónemekre, díjakra vonatkozó önkormányzati rendeletek szükség szerinti módosítása
  Előadó:  dr. Kállai Erik jegyző, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
  Előadók: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 1. Temetőre vonatkozó díjmértékek felülvizsgálata
  Előadó:  Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 1. Gönyű Község Önkormányzat 2016. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 1. 2017. évi költségvetési koncepció elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 1. A Gönyűi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. Gönyű Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 1. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
  Előadó: Major Gábor polgármester, Burjánné Szigethy Mónika, Szociális és Gyermekjóléti Bizottság elnöke
 1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról
  Előadók: bizottságok elnökei
 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. A Xantus János Közhasznú Nonprofit Kft-val megkötött gyepmesteri szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. A polgármesteri Hivatal udvarán történő korcsolyapálya kialakítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Döntés a szilveszteri tűzijáték megrendeléséről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Tájékoztatás önkormányzati képviselők képzéséről
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2016. 11. 22.

Tisztelettel:

Major Gábor s.k.
polgármester

Tovább

Adventi meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2016.11.25 16:17

Adventi plakátSzeretettel hívjuk a község lakóit és vendégeit a Háry Dezső térre!

Az ünnepi várakozás jegyében, vasárnaponként 16 órakor gyújtjuk meg a soron következő gyertyát a település adventi koszorúján!

Tervezett programjaink:

 • November 27.: A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola diákjainak műsorát követően Major Gábor polgármester felkapcsolja a falu karácsonyfájának ünnepi fényeit, majd dr. Maróti Gábor plébános megáldja az adventi koszorút. Megtekinthető lesz a Vöröskereszt helyi tagjai által készített Betlehem, a faluházban gönyűi lakosok ünnepi alkotásaiból nyílik kiállítás. Vendégeinket forralt borral, teával várjuk (saját bögrét is lehet hozni)!
  A kiállítás november 27. és 30-a között látogatható.
 • December 4.: A Gönyűi Kék Duna Óvoda Bábmunkaközössége adventi műsorral várja szeretettel az érdeklődőket a második adventi gyertyagyújtásra. Kovács Imola református lelkész köszönti a megjelenteket. A vendéglátásról a Szülői Szervezet gondoskodik: forró teával, forralt borral, mézeskaláccsal kínálja a vendégeket. Aki tud, hozzon magával bögrét!
  „Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás gyere már, gyere már várunk mi reád!”
 • December 11.: A harmadik adventi vasárnapon a Vöröskereszt helyi szervezete várja a kicsiket és nagyokat: a Mikulás manói szaloncukrot osztanak a gyerekeknek, Mesterházy Zsuzsanna evangélikus lelkész megáldja a koszorút. Az ünnepség után a faluházban angyal- és babakiállítás nyílik, ahol forralt borral, teával, mézes süteménnyel és pogácsával is várják az érdeklődőket! A kiállítás december 12-től 14-ig tekinthető meg, 9-11 és 14-16 óra között.
 • December 18.: A negyedik adventi gyertya meggyújtásakor a Gönyűi Nyugdíjasklub invitál mindenkit közös éneklésre és forraltborozásra!

Készülődjünk együtt a karácsonyra!
Mindenkit várnak a szervezők és a résztvevők!

Tovább

Meghívó - első adventi gyertyagyújtásra

Kategória : Hírek módosítva: 2016.11.23 08:39

PlakátTisztelettel hívjuk és szeretettel várjuk Önt és kedves családját 2016. november 27-én 16 órakor, a közös gyertyagyújtásra és a karácsonyi fények felkapcsolására, a polgármesteri hivatal elé.

Áldást mond: Dr. Maróti Gábor plébános

A Háry Dezső téren műsort adnak: Széchenyi István Általános Iskola diákjai

Ezt követően megnyitjuk a Faluházban a helyi lakosok munkáiból összeállított kézműves kiállítást, amely november 30-ig lesz látogatható.
A megnyitó után vendéglátással várunk minden érdeklődőt.


Gönyűi Széchenyi István Általános iskola diákjai
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói.

Tovább

Adventi meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2016.11.22 09:33

PlakátÖrömdalok hangozzanak világszerte széjjel...

Ökumenikus adventi alkalmakra hívjuk sok szeretettel családjával együtt a gönyűi református-evangélikus templomba.

Legkedvesebb karácsonyi énekeink, versek, történetek hangzanak fel.

Alkalmaink ideje:

 • 2016.11.30. szerda, 17.00 óra
  szolgál: Mesterházy Zsuzsanna ev. lelkész
 • 2016.12.08. csütörtök, 17.00 óra
  szolgál: Kovács Imola ref. lelkész
 • 2016.12.15. csütörtök, 17.00 óra
  szolgál: Dr. Maróti Gábor plébános

Az első áhítat után közösen nyitjuk ki a templom kerítésén elhelyezett adventi házikó első ablakát!
Meglepetéssel és sok szeretettel várunk minden kedves családot! Hívogassuk egymást!

...Betlehemben üdvözítőnk született az éjjel.

Tovább

Meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2016.11.22 09:12

plakátTanulj és dolgozz az élelmiszeriparban, mezőgazdaságban!
Bemutatkoznak az élelmiszeripari- és agrárszakmák!

Győr-Moson-Sopron megye – 2017/2018

Mikor és hol?
2016. november 29. (kedd), 14-16 óra – Roth Gyula Kollégium (Sopron, Lackner Kristóf utca 7.)
2016. november 30. (szerda), 14-16 óra – Csukás Szakképző Iskola (Csorna, Kórház u. 28.)
2016. december 1. (csütörtök), 14-16 óra – Veres Szakképző Iskola (Győr, Régi Veszprémi út 1-3.)

Miért hasznos?

 • Rövid képet kaphatsz megyénk élelmiszeriparáról, mezőgazdaságáról!
 • Megtudhatod, milyen ösztöndíjakat kaphatsz, hogy lehetsz gyakornok, hol és hogyan tudsz később elhelyezkedni!
 • Megismerkedhetsz a megyében működő 6 élelmiszeripari és mezőgazdasági szakképző iskolával!
 • Megtudhatod, hogy sajátos nevelési igényű tanulóként milyen speciális képzéseket kínálnak neked az iskolák!
 • Találkozhatsz jól menő helyi pékségekkel, húsfeldolgozókkal, italgyártókkal, egyéb élelmiszeripari és mezőgazdasági cégekkel!
 • Megismerheted a NAK, a szakiskolák, vállalkozások munkatársait, kapcsolatokat építhetsz!

Részt vennél a rendezvényen?
Regisztrálj! Jelentkezés ide kattintva vagy szaki.gyms###kukac###nak.hu, 06-96/310-245

Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődésedet,
szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tovább

Lőgyakorlat

Kategória : Hírek módosítva: 2016.11.21 13:47

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2016. december 6., 7., és 8. napján

8.00-15.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Értesítés - Ingyenes jogi tanácsadás

Kategória : Hírek módosítva: 2016.11.18 09:07

Tisztet Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy Dr. Lászlófi Gabriella november 21-ei jogi tanácsadása elmarad, várhatóan a következő héten, hétfőn (november 28-án) tudja majd ismét fogadni Önöket!

Megértésüket kérve, köszönettel::

dr. Kállai Erik
jegyző 

Tovább

Határvadász képzés

Plakát

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Hasznos információk:

 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás (márc. 1-től):
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (figyelem: október 31. helyett október 14-én, pénteken lesz ügyfélfogadás!)
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  (A tanácsadás november 21-én elmarad!)
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36702494765)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2016.12.06. 22:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 798 7
NO2 21 21
NOx 25 12
O3 26 14
NO 3 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!