Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Éneklő óvodások fesztiválja

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.24 08:28

Április utolsó napján az enesei Tündérkastély Óvoda rendezésében tartották az éneklő óvodások fesztiválját, amelyhez a Gönyűi Kék Duna Óvoda is csatlakozott.

A gönyűi óvodásokat Kelemenné Rácz Tímea készítette fel, a rendezvényen gyermek- és népdalokat énekeltek egyénileg, illetve csoportosan. A rendezvény nem verseny volt, elsősorban a jókedv és a szórakozás volt a főszerepben.

Enesére hét kisgyermek utazott kísérő pedagógusokkal, valamint a szülők is csatlakozhattak. A gönyűi gyerekek felkészülten, ügyesen szerepeltek, amelyet a szervezők emléklappal is elismertek.

Kispacsirták - 1. Kispacsirták - 2. Emléklap
Tovább

Meghívó - Hősök napja

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.24 08:04

Értesítjük és meghívjuk a község lakosságát, hogy a Hősök napi megemlékezést 2016. május 29-én, vasárnap 9 óra 30 perckor a templomkertben lévő emlékműveknél tartjuk.

Beszédet mond: Major Gábor polgármester

Gönyűi Honismereti Egylet

Tovább

Hirdetmény

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.23 15:33

A Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű megépülése óta felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként működött. A legszigorúbb besorolást a kénmentes tüzelőolaj tartályok befogadó kapacitása indokolta, azonban a tartályok tényleges töltöttségi állapota a maximális szintet nem érte el működése során. Az üzem a 219/2011.(X.20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 22. pontjának megfelelően a veszélyes anyagok jelen lévő mennyiségeire vonatkozóan naplózott, visszakereshető, elektronikus nyilvántartással rendelkezik. A folyamatosan vezetett nyilvántartás alátámasztotta, hogy az üzem alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként működhetne tovább.

 • Az üzemeltető neve: Uniper Hungary Energetikai Kft. (rövidítve: Uniper Hungary Kft.)
 • Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.
 • A társaság telephelye: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 2/A.
 • Felelős vezető: Katona Zoltán ügyvezető igazgató/erőmű igazgató (96/802-102)

A fentiek alapján az Üzemeltető kérelmet nyújtott be a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 2/A szám alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem besorolásának megvizsgálására, alsó küszöbértékűre minősítésére.

A 219/2011.(X.20.) Korm. rendelet szerinti biztonsági elemzés megtekinthető a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra, kedd: 13.00-16.00 óra, csütörtök: 8.00-12.00 óra és péntek: 8-00-12.00 óra között).
A biztonsági elemzéssel kapcsolatban Gönyű Község Jegyzőjénél 2016. június 8. napjáig írásbeli észrevételt lehet tenni.

Gönyű Község Polgármestere a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmel kapcsolatban 2016. június 16-án 10 órakor a gönyűi Faluház nagytermében (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 73.) közmeghallgatást tart.

Gönyű, 2016. május 19.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Pályázati felhívás és dokumentáció

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.17 20:16

Gönyű Község Önkormányzata és a Gönyűi Sportegyesület által meghirdetett a Gönyű Sportpályán épülő öltöző épületében kialakított büfé, konditerem és szauna bérbeadásával kapcsolatos nyilvános pályázathoz

Gönyű, 2016. május 10.

Letölthető anyagok: Pályázati felhívás Pályázati dokumentáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gönyű Község Önkormányzata (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 67.) és a Gönyűi Sportegyesület (9071 Gönyű, Irányi Dániel u. 6-8.) – továbbiakban kiíró- nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel 2016. augusztus 1-től határozott időre, 3 vagy 5 éves időtartamra bérbe adja a Gönyűi Sportpályán – 9071 Gönyű, Irányi Dániel utca 6-8. - épülő öltöző épületében kialakított, összesen 282,08 m2 alapterületű helyiségcsoportot, valamint annak felszerelését és berendezését megtekintéskori állapotban.

A helységcsoport egy büféből illetve klubhelyiségből, egy konditeremből és egy szauna blokkból és az ezekhez tartozó öltözőkből, zuhanyzókból áll. Az üzemeltetési szerződés létrejöhet mindhárom helyiségre együtt illetve külön-külön is.

1. Helyszínbejárás időpontja: 2016. május 30. 17.00 óra

2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 15. 16.00 óráig

3. A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) magyar nyelven a Gönyűi Sportegyesület elnökének címére- 9071 Gönyű, Ady E. u. 32. - kell benyújtani postai úton vagy személyesen illetve meghatalmazott útján.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Vigh Tibor, a Gönyűi Sportegyesület elnöke a 06-30/76-70-437 telefonszámon.

4. A pályázati ajánlatok felbontása: a benyújtási határidőt követő 8 napon belül

5. A pályázatok elbírálásánál alkalmazott főbb értékelési szempontok:

- A bérleti díjra vonatkozó legkedvezőbb árajánlat - Referenciák - Az üzemeltetéshez szükséges, a pályázó által rendelkezésre bocsátott műszaki berendezések

6. A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A kiíró a pályázatok eredményeit az elbírálást követő 8 napon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

7. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét, székhelyét, - aláírási címpéldányt, - 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy igazolást az egyéni vállalkozói nyilvántartásból, - 30 napnál nem régebbi bővített nemleges adóigazolást, - 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot a számlavezető pénzintézettől a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszámra, - nyilatkozatot arról, hogy a szerződés megkötését kizáró okok nem állnak fenn, - a pályázati dokumentációban előírt minden egyéb nyilatkozatot, tájékoztatást.

8. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:

- az a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, - olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, - az nem felel meg a pályázati felhívásban illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, - a kiíró a pályázó titoktartási kötelezettségének megszegése miatt az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította.

9. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

- nem érkezett pályázati ajánlat, - kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, - az eljárásban olyan szabályszegés történt, amely jogszabály alapján az egész eljárás eredménytelenségét eredményezi.

10. A kiíró fenntartja jogát, hogy ha a szerződéskötés a pályázat nyertesével nem lehetséges bármely okból, a soron következő helyezést elért pályázóval kössön szerződést.

Letölthető anyagok: Pályázati felhívás Pályázati dokumentáció
Tovább

Ötpróba Rióba - meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.06 12:34

PlakátGyőr MJV Önkormányzata, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság közös szervezésében 2016. május 21-én a győri Aranyparton kerül megrendezésre az „Ötpróba Rióba” elnevezésű rendezvény.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a nagyszabású, sportolást és egészséges életmódot népszerűsítő eseményre!

Bővebb információkat az alábbi linkeken és a képre kattintva olvashatnak:

http://www.otprobarioba.hu/elindult-a-nevezes-a-gyori-kiemelt-esemenyre

http://www.otprobarioba.hu/gyor-aranypart

https://www.facebook.com/events/1722964407960954/

Tovább

Gönyűi hulladékudvar nyári nyitvatartása

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.04 09:55

Tisztelt Lakosság!

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a gönyűi hulladékudvar április 18-tól nyári nyitvatartási rend szerint működik, így az alábbi időpontok között lehet majd a Jókai utca végén lévő telephelyen hulladékot elhelyezni:

Település További település H K Sze Csütörtök P Szombat V
Gönyű Nagyszentjános - - - 10.00 - 18.00 -

14.30 - 18.00

-

Részletes tájékoztató letöltése

Tovább

Felhívás - talált mobiltelefon

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.29 11:20

Tisztelt Gönyűiek!

Ma délelőtt egy talált mobiltelefont adtak le hivatalunkban.
A készüléket annak tulajdonosa hivatal titkárságán veheti át!

Várjuk a tulajdonos jelentkezését!

Tovább

Vegyszeres gyomirtás - MÁV ZRt.

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.26 08:43

A MÁV ZRt. Területi Igazgatóság tájékoztatása szerint 2016. május 2-tól vegyszeres gyomirtást végeznek a MÁV ZRt. vágányhálózatán. A munkák a mellékelt program szerinti ütemezésben történnek, kedvezőtlen időjárás esetén a kivitelezés 1-2 napot csúszhat.

A gönyűi állomást a terv szerint 2016. VI. 16-án érinti a gyomirtás.

A kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

(A tájékoztató levelek az alkalmazott vegyszerekről és a munkák ütemezéséről a képekre kattintva érhetők el!)

Értesítés Értesítés


Tovább

Ebtartók figyelmébe!

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.25 14:41

Tisztelt Állattartók!

PlakátA közelmúltban egyre több bejelentés érkezett hivatalunkhoz az utcán kóborló, elszökött, felügyelet nélkül hagyott ebekről. A nagyobb testű, illetve az agresszívebb kutyák félelmet kelthetnek a járókelőkben, sajnos kutya által okozott sérülésről is van tudomásunk.

 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a felügyelet nélkül hagyott kutyák tulajdonosát felelősség terheli, a jogkövetkezményeket az alábbi előírások tartalmazzák:


(Részletek a tovább gombra, vagy a képre kattintva olvashatók!)

Tovább

Meghívó, képviselő-testületi ülés

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.25 14:52

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes ülését 2016. április 27-én (szerda) 17.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. Gönyűi Önkormányzati Kft. beszámolójának elfogadása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdésében foglaltak alapján
  (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 2. Gönyűi Önkormányzati Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
  (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 3. A Gönyű SE beszámolójának elfogadása a sportöltöző első ütemére kapott támogatás felhasználásával kapcsolatban
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 4. 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés előterjesztése
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 5. A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet beterjesztése
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 6. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete általános indokolásának és hatástanulmányának jóváhagyása
  (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 7. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 8. Javaslat a következő tanítási, nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, szükség esetén az előírt csoport létszámtól való eltérés engedélyezésére
  (Előadók: Kelemenné Rácz Tímea óvodavezető)
 9. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2015. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
  (Előadó: Némethy Veronika intézményvezető)
 10. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás jóváhagyása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 11. Az EEMI TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0019 számú projekttel kapcsolatos szabálytalansági döntésről hozott tájékoztatójának jóváhagyása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 12. Lakossági beadvány megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 13. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelmének megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 14. Döntés a sportpálya bővítéséhez szükséges telkek megvásárlásáról
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 15. A Honismereti Egylettel kötendő támogatási szerződés ismételt megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 16. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 17. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 18. Aktuális ügyek
  (Előadó: Major Gábor polgármester)

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2016. április 21.

Tisztelettel:
Major Gábor s.k.
polgármester

Tovább

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Hasznos információk:

 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás (márc. 1-től):
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36702494765)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2016.05.25. 06:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 558 5
NO2 7 6
NOx 9 4
O3 30 16
NO 2 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!