Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Meghívó - rendes testületi ülés, 2017. VI. 28.

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.26 07:55

Gönyű Község Polgármesterétől 

M E G H Í V Ó 

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2017. június 28-án (szerda) 15.00 órára összehívom, amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Az ülés formája: nyílt 

Napirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató a település lakosságának egészségi helyzetéről
  Előadók: Dr. Bohner Péter háziorvos, Dr. Varga Beatrix fogorvos, Steingartné Bódis Anna védőnő
 1. Tájékoztató az alapítványok munkájáról
  Előadók: a kuratóriumok elnökei
 1. Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény kérelme a költségvetési rendelet módosítására
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Tájékoztató a közterület-fenntartási feladatok ellátásról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. A Gönyű 093/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás megindítása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 
 1. A MAVIR Zrt. kérelme a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. ASP bevezetésével kapcsolatos többletfeladatok elvégzésének díjazása
  Előadó: Major Gábor polgármester 
 1. Igazgatási szünet elrendelése
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. Beszerzési szabályzat elfogadása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 1. “Közvilágítási lámpatestek cseréje Gönyű község közigazgatási területén” tárgyú beszerzésben benyújtott ajánlatok értékelése
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Ivóvízminőség javító beruházás KEHOP-2.1.2 kódszámú, „Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására” című felhívás keretén belül tervezett „Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, szabadságának igénybevételéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 1. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2017. 06. 22.

Tisztelettel: Major Gábor
polgármester

Tovább

Szúnyoggyérítés

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.21 10:52

Idén június 1-jén indul az országos szúnyoggyérítési program.

A szúnyoggyérítések koordinálásával a BM az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, amely a szervezésre és lebonyolításra a PMG Szúnyogkontroll Konzorciumot, mint kivitelezőt és a Pannon-Bio-Kalibra Konzorciumot, mint szakértőt választotta ki.

(Részletes tájékoztató a "tovább" gombra kattintva olvasható!)

Tovább

Ivóvízminőség-javító program, lakossági fórum összefoglaló

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.14 09:11

ÖSSZEFOGLALÓ AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT TÁRGYÁBAN ÖSSZEHÍVOTT LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL

Eredeti tájékoztatóA fórumon előadóként megjelent Kara Ákos országgyűlési képviselő, Csongrádi Zoltán a Pannon-Víz Zrt. műszaki igazgatója, Major Gábor Gönyű község polgármestere, Friderics Cecília Nagyszentjános község polgármestere és dr. Kiss Imre megyei tiszti főorvos Kara Ákos országgyűlési képviselő meghívottjaként.

A két település lakosságából kb. 45 fő vett részt a fórumon. Több felszólaló aggodalmát fejezte ki a helyi forrásból, helyi összefogással megépült kutak sorsával kapcsolatban, hangsúlyozták a helyben elérhető ivóvíz stratégiai fontosságát. A felszólalók között megszólalt egy helyi szakember is, aki azzal a kéréssel fordult az előadók felé, hogy a majdan készülő tanulmányok tartalmát megismerhessék a helyben élő szakemberek is.

Csongrádi Zoltán műszaki igazgató szavaiból kiderült, hogy az NFM 2016-ban kereste meg a Pannon-Víz Zrt-t, hogy szolgáltasson adatot a szolgáltatási körébe tartozó települések ivóvízminőségéről és annak arzén-tartalmáról. Ez alapján került nevesítésre Gönyű és Nagyszentjános a 1084/2016. (II. 29.) számú Kormány-határozatban azon települések között, ahol ivóvízminőség-javító projekt indulhat részben uniós, részben hazai forrásból. A helyi kutak jelenleg (a két, működő kút vizének keverésével) egészséges ivóvizet szolgáltatnak. A harmadik kutat nyári melegben, megnövekedett fogyasztás esetén kapcsolják csak be a rendszerbe, mivel az „homokol”, ami a vízminőséget rontja. A Pannon-Víz Zrt-nek, mint önkormányzati tulajdonú szolgáltatónak hosszútávon kell gondolkodnia, és fel kell készülnie a jövő kihívásaira. Ilyen lehet a települések lakosságának növekedése vagy az ipari park bővülése. A helyi kutak fejlesztése nehézségekbe ütközhet, mivel körülötte beépültek a telkek, és az elmúlt években elkészített vízbázis védelmi terv sérülékeny kategóriába sorolta a kutakat. A pályázat lebonyolítása során válik lehetővé a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, melyben a szakemberek javaslatot tesznek a leghatékonyabb műszaki megoldásra. Ma még senki sem tudja megmondani, hogy ez a helyi vízmű-telep fejlesztése lesz-e a kutak megtartásával, távvezeték építése, vagy pedig egy köztes megoldás, melyben a helyi kutak is megmaradnak és a távvezeték is megépül. A Pannon-Víz Zrt. számára a Győrszentiván-Kertváros és Gönyű között épülő távvezeték jelentené üzembiztonság szempontjából a legjobb megoldást, de mivel a két önkormányzat lesz a pályázó, és a Pannon-Víz Zrt. mint üzemeltető csak szakmai állásfoglalást adhat, a döntés az önkormányzatoké lesz. Természetesen a Pannon-Víz Zrt. a tulajdonos önkormányzatok stratégiai szempontjait teljes mértékben magáévá teszi, és csak közös szakmai javaslatot fog támogatni.

Major Gábor polgármester elkötelezettségét fejezte ki az iránt, hogy a településen a jövőben is egészséges és megfelelő mennyiségű ivóvíz álljon rendelkezésre, bármely műszaki megoldást is javasolják majd a szakemberek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázat keretében a Dózsa-majori lakosok is lehetőséget kaphatnak arra, hogy a Pannon-Víz Zrt. ivóvíz-hálózatára csatlakozzanak. Jelenleg ezen a településrészen önálló szivattyútelep látja el a háztartásokat. 

Friderics Cecília polgármester véleménye az volt, hogy a több lábon állás lenne a legmegnyugtatóbb a települések jövője szempontjából. Első prioritás a lakosság és az esetlegesen növekvő igények biztonságos ellátása, tehát a távvezeték megépítése erre jó lehetőség, de meg kell tartani a megfelelő összetételű vizet adó kutat, a magas arzéntartalmút pedig meg kell szüntetni. Így azonban az ellátás során több kockázat merülhet fel, ezért a távvezetéket szükségesnek tartja. Sajnálkozását fejezte ki, hogy az egykor két település lakossága hozzájárulásával létesült kutak ingatlantulajdona már csak Gönyű önkormányzatának vagyonát képezi.

Dr. Kiss Imre tiszti főorvos arról beszélt, hogy jelenleg a két településen a csapokból folyó ivóvíz megfelel az egészségügyi elvárásoknak, emellett összefoglalta a túlzott arzénbevitel egészséget károsító hatásait.

Kara Ákos országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a személyes egyeztetés megvalósulhatott ebben a fontos témában is a lakosok és választott képviselőik között. Egyrészt felhívta a figyelmet arra, hogy a lakosok kezeljék lehetőségként, hogy korábban nevesítve lettek a települések a kormányhatározatban, így most rendelkezésre áll a forrás. Másrészt ő, mint a település képviselője figyelembe veszi a helyiek véleményét a projektről. Jelezte azt is, hogy a pályázatot a településeknek kell benyújtaniuk.

Gönyű, 2017. június 13.

Major Gábor
polgármester

Kép 1. Kép 2.

 

Tovább

EYOF - fáklyafutás Gönyűn

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.13 14:59

EYOF - plakátAz Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsolódóan június 28-án fáklyafutásra várjuk a gönyűieket! Az olimpiai lángot a Kossuth Lajos utcán kísérhetik.

8.40 az olimpiai láng fogadása a Polgármesteri Hivatal előtt,
a Háry Dezső téren
8.50 indul a futás a tértől a Kossuth Lajos utcán

 • 1. megálló: Kossuth Lajos és Irányi Dániel utca kereszteződés
 • 2. megálló: Kossuth Lajos utca és Dunasor kereszteződés (102. szám előtt)
 • 3. megálló: Gyógyszertár előtt
 • 4. megálló: Kossuth Lajos és Deák Ferenc utca kereszteződés
 • 5. megálló: Kossuth Lajos és Damjanich János utca kereszteződés

A futáshoz bármely megállóban, akár kerékpárral is csatlakozhatnak. Azok a résztvevők, akik végigfutják a teljes távot, emléklapot kapnak. A lángot a Gönyűi Sportegyesület utánpótlás csapatai is kísérik.


Légy részese Te is!

Tovább

Nyári diákmunka lehetőség

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.26 13:54

Kedves Diákok!

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával 2017-ben is lehetőség nyílik az önkormányzatoknál és önkormányzati fenntartású intézményeknél - legfeljebb napi 6 órás időtartamban - diákok foglalkoztatására.

A programban azok a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó diákok vehetnek részt, akik:

 • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik be a 25. életévüket,
 • közvetítést kérőként kérik nyilvántartásba vételüket az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán,

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó, - vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A program időtartama: legfeljebb 2 hónap (2017. július 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakban)

Munkabér: bruttó 95.625 Ft/hó, hat órás foglalkoztatás keretében

A jelentkezéssel kapcsolatban Böröcz Esztertől kérhető bővebb tájékoztatás, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében vagy telefonon: +3696/544-090/5.

Tovább

Fogászati rendelés - szabadság

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.08 08:27

Értesítjük a tisztelt érintetteket, hogy a fogorvosi rendelés a június 12-től 29-éig terjedő időszakban szünetel.

A sürgős eseteket Dr. Kálmán Ágnes látja el. - Győr, Árpád u. 13. (A régi mentőállomással szemben)
Dr. Kálmán Ágnes rendelési ideje:

június 12. hétfő 7.00-10.00h
június 13. kedd 13.00-15.00h
június 14. szerda 7.00-10.00h
június 15. csütörtök 13.00-15.00h
június 16. péntek 7.00-9.00h
június 19. hétfő 7.00-10.00h
június 20. kedd 13.00-15.00h
június 21. szerda 7.00-10.00h
június 22. csütörtök 13.00-15.00h
június 23. péntek 7.00-9.00h
június 26. hétfő 7.00-10.00h
június 27. kedd 13.00-15.00h
június 28. szerda 7.00-10.00h
június 29. csütörtök 13.00-15.00h

Tel. 96/321-417
A legközelebbi rendelés Gönyűn 2017.06.30-án, pénteken délelőtt lesz.

Dr. Varga Beatrix
fogorvos

Tovább

Ivóvízminőség-javító program - Meghívó lakossági fórumra

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.06 11:04

MeghívóGönyű Község Polgármesterétől
Szám: 112-18/2017.

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 7. napján (szerdán) 16.00 órakor lakossági fórumot tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola sportcsarnoka (Gönyű, Kossuth L. u. 65.)

A lakossági fórum tárgya: Előzetes tájékoztató a KEHOP-2.1.2 kódszámú, „Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására” című felhívás keretén belül tervezett „Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja” tárgyú projekttel kapcsolatban

Előadók: Major Gábor polgármester, Kara Ákos országgyűlési képviselő, a Pannon-Víz Zrt. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviselői

Kérem, hogy a lakossági fórumon részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2017. 05. 22.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Filmvetítés és térátadó - meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2017.05.31 15:57

PlakátSzeretettel várjuk az érdeklődőket a polgármesteri hivatal udvarán kialakított közösségi tér átadójára és az ehhez kapcsolódó kulturális programra!

Szabadtéri filmvetítés és a fedett közösségi tér átadása - 2017. június 3. (szombat)
18.45 A tér ünnepélyes átadása

 • A Duna-parti Örökifjak Kórus műsora
 • Bokréta - Óvodások Néptánccsoportjának bemutatója
 • Vadrózsa Néptánccsoport
 • Komárom-Esztergom megyei játékfüzér
 • Major Gábor polgármester köszöntője, dr. Németh Andrea járási hivatalvezető ünnepi beszéde, a Gönyű Községért Díjak átadása
 • Daylight Vonósnégyes filmzenékből összeállított műsora

19.30 Beszélgetés „A Szent korona és koronázási kincseink nyomában” című film alkotóival

 • Czita Zsuzsanna kérdezi Bárány Krisztián rendezőt, Bárány Dániel vezető operatőrt és Katona Csaba történészt

20.00 Filmvetítés

Az alábbi linkről letölthető a film előzetese:
https://www.youtube.com/watch?v=MiqBGVxBth4
https://www.facebook.com/FilmLabStudio/

 

Tovább

Víziközmű tájékoztató (frissítve)

Kategória : Hírek módosítva: 2017.04.10 15:31

Tisztelt Gönyűiek! 

Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű Társulat (továbbiakban Társulat) Küldöttgyűlése az 1/2017. (03.03.) számú Küldöttgyűlési határozatban a szennyvíz beruházás érdekeltségi hozzájárulásának összegét egységesen 160.000 Ft-ra csökkentette.

Ennek az örömteli változásnak oka egyrészt a takarékos, felelős gazdálkodás, másrészt az, hogy a beruházás forrását biztosító Európai Uniós projekt támogatási intenzitását 92%-ra emelték. A Társulat az így kapott 158 Millió Ft-ot a Pannon Takarék Banktól felvett hitelbe előtörlesztette. Ezáltal csökkent a Bank követelése a Társulat felé, és mérsékelhetővé vált a lakosok hozzájárulása a beruházáshoz.

A tagok jelentős részének ez által többletbefizetése keletkezett. Kérjük azokat a lakosokat, akiknek az áprilisban postázásra kerülő tájékoztató levél alapján nincs hátralékuk, hogy 2017. április 1-jétől ne fizessék tovább az érdekeltségi hozzájárulás havi díját a Társulat felé. Kérjük továbbá, hogy akik eddig rendszeres átutalási megbízással teljesítették a befizetést, azok számlavezető bankjuknál kezdeményezzék a megbízás visszavonását. Ehhez nem szükséges igazolást kérni a Társulattól...

(A teljes tájékoztató és a letölthető dokumentumok a "tovább" gombra kattintás után érhetők el!)

Tovább

Nemzetközi fitnesz és testépítő nyílt szabadidős verseny

Kategória : Hírek módosítva: 2017.05.30 15:15

KépA verseny időpontja: 2017. június 3. 14:00-18:00
Helyszín: Gönyűi Sportközpont

A versenyre négy országból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Magyarországról érkeznek versenyzők, összesen 40-en.

A belépés a látogatóknak díjtalan.

Tovább

Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet előkészítése

TAK - meghívó

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Hasznos információk:

 • Szúnyoggyérítés
  Földi kémiai - június 27.
  (pótnapok: VI. 28., 29.)
  Légi kémiai: -
  Részletes tájékoztató
  Ütemtervek a katasztrófavédelem weboldalán
 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás:
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság:
  www.egyenlobanasmod.hu
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36702494765)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2017.06.25. 16:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 601 6
NO2 4 4
NOx 5 2
O3 125 69
NO 1 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!