Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Gyümölcsös ültetvények összeírása

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.22 15:58

A Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1-je és április 16-a között zajlanak.

Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

(OSAP 2419) Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017

Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümülcsös ültetvény területe eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye , szilva, dió vagy bodza ültetvény után.

Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft. megbízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, Gönyű településen: Takács László.

A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően történik.

A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt tájékoztatást. A felvétel első összesített eredményei 2018 végén várhatóak.

Budapest, 2018. február 20.

Tisztelettel: Malakucziné Póka Mária
főosztályvezető
KSH

Tovább

Elmarad a tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.21 08:53

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy előre nem látható okok miatt a (mai napra a gönyűi faluházba meghirdetett) toborzási tájékoztatót a tervezettek szerint nem tudjuk megtartani.

Kérjük, szíveskedjen az alábbi lehetőségek valamelyikével élni:

 • amennyiben befárad a helyi postára és megadja az elérhetőségét, telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot,
 • vagy érdeklődhet az álláslehetőségekről, az alábbi telefonszámon:
  06/30 772 9769
  06/1 433 7425.

Köszönjük megértését, bízunk benne, hogy él a fenti lehetőségekkel!

Budapest, 2018. február 21.

Magyar Posta Zrt.
Humánerőforrás Főigazgatóság

Tovább

Értesítés - Ingyenes jogi tanácsadás

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.12 17:37

Tisztet Ügyfeleink!

Értesítjük az érintetteket, hogy Dr. Lászlófi Gabriella február 19-ei jogi tanácsadása elmarad, ezt követően február 26-ától tudja ismét fogadni Önöket a szokásos időpontban, a hivatal tanácskozótermében!

Megértésüket kérve, köszönettel::

dr. Kállai Erik
jegyző

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. II. 14.

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.09 15:02

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. február 14-én (szerdán) 15.30 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. A Gönyűi Önkormányzati Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződések módosítása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Fehér Zsolt ügyvezető
 2. A Gönyűi Önkormányzati Kft. ügyvezetője munkabérének megállapítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 3. Döntés meghozatala a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése tárgyú (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004) beruházás közbeszerzési eljárásában
  Előadó: Major Gábor polgármester
 4. Közterület felügyelet felállítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 5. Jutalomkeret megállapítása Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (XI. 30.) határozatában foglaltak szerint
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 6. Döntés a “Gönyű Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek elkészítése” tárgyú beruházás előkészítéséről
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 7. Döntés a VP6-19.2.1.-70-3-17 azonosító számú „Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” elnevezésű Leader-pályázatban való részvételről (a Kossuth Lajos utca járdájának felújítása)
  Előadó: Major Gábor polgármester
 8. Az SKHU/1601/1.1/258 pályázati azonosítójú Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban szükséges döntések meghozatala (EUR folyószámla nyitása, döntés a külső, belső menedzsmentről)
  Előadó: Major Gábor polgármester
 9. Az Egészségvédelmi Szűrőprogram ismertetése, döntés a költségek viseléséről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 10. Tájékoztató a településen működő társadalmi szervezetek, sportegyesületek munkájáról, részükre az önkormányzat által 2017. évre adott pénzügyi támogatás felhasználásáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 11. A saját bevételeknek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegének, az önkormányzat középtávú tervének határozatban történő elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 12. Tájékoztató a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetésről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 13. Tájékoztató a rendelet-tervezet bizottsági megtárgyalásáról, a bizottságoknak a tervezetről kialakított véleményéről
  Előadók: bizottságok elnökei
 14. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 15. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
  Előadók: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 16. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde érdekképviseleti fóruma működési szabályzatának jóváhagyása
  Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető
 17. Állásfoglalás kialakítása a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsődét megillető térítési díj követelések behajtására
  Előadó: Major Gábor polgármester
 18. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 19. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója a 2017. évben elvégzett feladatokról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 20. A köztéri kamerarendszer használatára vonatkozó szerződés tervezetének jóváhagyása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 21. A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása a 3. számú kút műszaki felülvizsgálatához
  Előadó: Major Gábor polgármester
 22. Nagyszentjános képviselő-testületi határozatainak ismertetése az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban
  Előadó: Major Gábor polgármester
 23. Szórádi Csaba kérelme a tulajdonában lévő Gönyű, Irányi Dániel utca 14. szám alatti telek beépítésével kapcsolatban
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 24. Döntés a szociális bérlakások helyzetéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 25. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról
  Előadó: Ott-Szegő Henrietta, az Ügyrendi Bizottság elnöke
 26. Beszámoló a polgármester 2017. évi szabadságának felhasználásáról, a 2018. évi szabadságterv elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 27. Javaslat a civil élettel kapcsolatos véleményalkotásra
  Előadó: Major Gábor polgármester
 28. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 29. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2018. 02. 08.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Szétosztásra került a tűzifa

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.08 15:48

A Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatán Gönyű Község Önkormányzata 114 erdei köbméter tűzifa vásárlására nyert támogatást.

A tűzifára december közepéig lehetett a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban igényléseket leadni, a jogosultak a 60 év feletti egyedül élők, az egyedül élő tartósan betegek illetve a háztartásukban tartós beteggel együtt élő igénylők köréből került ki.

A tűzifa kiszállítását a Gönyűi Önkormányzati Kft. térítésmentesen biztosította az igénylők számára.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Talált mobiltelefon

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.31 14:37

Talált mobiltelefon várja gazdáját!

A Leier előtt egy elhagyott mobiltelefont találtak a mai napon, a tulajdonos a Gönyűi Polgármesteri Hivatal titkárságán veheti át a készülékét, várjuk jelentkezését!

Tovább

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási időpontjai

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.29 13:02

PlakátForduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Erdélyi Edina Győr-Moson-Sopron megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 70/363-8868, erdelyied###kukac###gmail.com 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9022 Győr, Türr István u. 1. Tel: 06-96-795-911
2018. február hó 1., 9.30-13.30
2018. február hó 21., 9.30-13.30

Család-és Gyermekjóléti Központ
9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10. Tel:06-96-216-198
2018. február hó 7., 10.30-14.30

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
9023 Győr, Szigethy A. u. 109. Tel: 06-96-417-246
2018. február hó 12., 9.30- 13.30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 0680203939
www.egyenlobanasmod.huebh###kukac###egyenlobanasmod.hu

Tovább

Lőgyakorlat

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.25 15:54

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2018. február 27-28., és 2018. március 1. napján

8.00-15.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Magyar Posta Zrt. álláslehetőségek - ELMARAD A TÁJÉKOZTATÓ!

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.21 08:54

FIGYELEM, A MEGHIRDETETT TÁJÉKOZTATÓ NAP ELMARAD, RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT ITT OLVASHATNAK!

A Magyar Posta Zrt. február 21-én, 11:30-tól kihelyezett tájékoztató napot tart a gönyűi faluházban (Kossuth Lajos utca 71.). A tájékoztatón a posta aktuális álláslehetőségeit ismerhetik meg az érdeklődők.Posta plakát

A Magyar Posta Zrt. jelenleg az alábbi munkakörökben várja a jelentkezéseket:

 • Győri Logisztikai Üzem logisztikai küldemény feldolgozó munkakörben (fizikai munkára)
 • Csomagkézbesítő (jogosítvánnyal rendelkező) munkakörben
 • Gépjárművezető munkakörben

További álláslehetőségek, információk: https://posta.hu/karrier

Tovább

Gallyazási munkálatok településünkön

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.24 10:43

A Bakonyi Fakitermelő Bt. február hónaptól kezdődően - az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából - gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez a településünk területén áthaladó kis- és középfeszültségű hálózatokon.

A gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatok az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatain történik, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 124§, 133§, 137 § által biztosított törvényi rendeletek szerint és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján.

A munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, a munkálatokat 2018. február 5-től kezdi meg a kivitelező cég.
Amennyiben észrevételeik lennének, az EON Áramhálózati Zrt. területileg illetékes területgazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez tudnak fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: 06-30/267-9094,
vagy Horváthné H. Krisztina - ügyintéző: +36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01
Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2. e-mail cím: info###kukac###bakonyifa.com

A gallyazással kapcsolatos részletes tájékoztatók az alábbi képekre kattintva olvashatók:

Értesítő - 1. Értesítő - 2.
Tovább

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Hasznos információk:

 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás:
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Páros héten, hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
  A tanácsadás 2018. február 19-én elmarad!
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság:
  www.egyenlobanasmod.hu
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36203180253)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.02.25. 18:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 136 1
NO2 10 9
NOx 12 6
O3 83 46
NO 2 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!