Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Felhívás - talált mobiltelefon

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.29 11:20

Tisztelt Gönyűiek!

Ma délelőtt egy talált mobiltelefont adtak le hivatalunkban.
A készüléket annak tulajdonosa hivatal titkárságán veheti át!

Várjuk a tulajdonos jelentkezését!

Tovább

Vegyszeres gyomirtás - MÁV ZRt.

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.26 08:43

A MÁV ZRt. Területi Igazgatóság tájékoztatása szerint 2016. május 2-tól vegyszeres gyomirtást végeznek a MÁV ZRt. vágányhálózatán. A munkák a mellékelt program szerinti ütemezésben történnek, kedvezőtlen időjárás esetén a kivitelezés 1-2 napot csúszhat.

A gönyűi állomást a terv szerint 2016. VI. 16-án érinti a gyomirtás.

A kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

(A tájékoztató levelek az alkalmazott vegyszerekről és a munkák ütemezéséről a képekre kattintva érhetők el!)

Értesítés Értesítés


Tovább

Ebtartók figyelmébe!

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.25 14:41

Tisztelt Állattartók!

PlakátA közelmúltban egyre több bejelentés érkezett hivatalunkhoz az utcán kóborló, elszökött, felügyelet nélkül hagyott ebekről. A nagyobb testű, illetve az agresszívebb kutyák félelmet kelthetnek a járókelőkben, sajnos kutya által okozott sérülésről is van tudomásunk.

 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a felügyelet nélkül hagyott kutyák tulajdonosát felelősség terheli, a jogkövetkezményeket az alábbi előírások tartalmazzák:


(Részletek a tovább gombra, vagy a képre kattintva olvashatók!)

Tovább

Meghívó, képviselő-testületi ülés

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.25 14:52

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes ülését 2016. április 27-én (szerda) 17.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. Gönyűi Önkormányzati Kft. beszámolójának elfogadása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdésében foglaltak alapján
  (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 2. Gönyűi Önkormányzati Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
  (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 3. A Gönyű SE beszámolójának elfogadása a sportöltöző első ütemére kapott támogatás felhasználásával kapcsolatban
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 4. 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés előterjesztése
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 5. A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet beterjesztése
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 6. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete általános indokolásának és hatástanulmányának jóváhagyása
  (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 7. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 8. Javaslat a következő tanítási, nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, szükség esetén az előírt csoport létszámtól való eltérés engedélyezésére
  (Előadók: Kelemenné Rácz Tímea óvodavezető)
 9. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2015. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
  (Előadó: Némethy Veronika intézményvezető)
 10. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás jóváhagyása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 11. Az EEMI TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0019 számú projekttel kapcsolatos szabálytalansági döntésről hozott tájékoztatójának jóváhagyása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 12. Lakossági beadvány megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 13. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelmének megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 14. Döntés a sportpálya bővítéséhez szükséges telkek megvásárlásáról
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 15. A Honismereti Egylettel kötendő támogatási szerződés ismételt megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 16. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 17. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 18. Aktuális ügyek
  (Előadó: Major Gábor polgármester)

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2016. április 21.

Tisztelettel:
Major Gábor s.k.
polgármester

Tovább

Köszönet

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.20 08:23

Tisztelt Gönyűiek!

Az alábbi sorokban a Bautrans Kft. levelét tesszük közzé az április 10-én településünkön áthaladó majd április 14-én Pétfürdőn célba ért túlméretes szállítmánnyal kapcsolatban:

"A szerelvények sikeresen célba értek csütörtök hajnalban.
Ezúton szeretném megköszönni az Önök és minden résztvevő segítségét és munkáját a magam és a BAUTRANS Kft. nevében is.
Nem utolsó sorban szeretném megköszönni az önkormányzatok és a lakosság türelmét, megértését a szolgáltatások kimaradásai miatt.

Üdvözlettel:

CSERESZNYÁK Anita
Diszponens"

Túlméretes szállítmány - 1. kép Túlméretes szállítmány - 2. kép
Tovább

Menetrendi egyeztetés

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.19 15:35

A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) április 14-én menetrendi egyeztetést tartott a szolgáltatók és az érintett települések képviselőinek részvételével.

A szolgáltatók tájékoztatói után a települések képviselői ismertették a menetrendekkel kapcsolatos észrevételeiket. A megbeszélésen jeleztük a gönyűi buszközlekedés főbb problémáit, illetve egy írásos összefoglalót adtunk át a KTI képviselőjének a felhívásunkra érkezett lakossági észrevételekről, javaslatokról.

Ígéretet kaptunk a javaslatok tételes megvizsgálására, azok megvalósíthatóságáról a későbbiek során tudjuk tájékoztatni Önöket!

Tisztelettel: Major Gábor
polgármester

Tovább

Lőgyakorlat

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.02 12:10

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2016. május 2-6. között,
2016. május 10-13. között,
2016. május 18. napján,
2016. május 23-27. között,
valamint
2016. május 30-31. között,

8.00-15.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Lakossági felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.05 15:58

TájékoztatóAz enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

További részleteket a képre kattintva, illetve a www.katasztrofavedelem.hu linken olvashatnak!

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató filmjei:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Tovább

Hirdetmény - nagyvízi mederkezelési tervek

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.05 10:17

Gönyű Község Önkormányzata
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.
Tel./Fax: 96/544-090

H I R D E T M É N Y

A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014.(III.14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A Rendelet 13. § (4-7) bekezdés értelmében:

„(4) A nagyvízi mederkezelési terv tervezetével kapcsolatban a környezet- és természetvédelmi célra, a zöldturizmus, valamint a vízisportok képviseletére alakult civil és érdekképviseleti szervezetek, továbbá az erdőgazdálkodási szakmai civil szervezetek és az érintett ingatlantulajdonosok, földhasználók is jogosultak véleményt nyilvánítani.

(5) … A készítő köteles a nagyvízi mederkezelési tervek tervezetét saját elektronikus honlapján is közzétenni a (4) bekezdés szerinti szervezetek és személyek által történő véleményezés biztosítása érdekében.

(6) A tervezési területtel érintett önkormányzat a hirdetőtábláján hirdetményt tesz közzé arról, hogy a nagyvízi mederkezelési tervek megtekinthetők a hirdetmény közzétételét követő 30 napon belül az önkormányzatnál és a készítő elektronikus honlapján.

(7) A tervezetre a kézbesítéstől, illetve a (6) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül a készítőnél lehet véleményt nyilvánítani.”

Az ÉDUVIZIG honlapján az alábbi menüpont alatt minden érintett elérheti a számára releváns tervek, illetve tervrészek egyeztetési változatát. A Rendelet érelmében az érintetteknek a közzétételt követően 30 nap áll rendelkezésére véleménynyilvánításra. A nagyvízi mederkezelési tervek véglegesítése a beérkezett észrevételek alapján, a szükséges módosítások átvezetésével fog megtörténni.

Honlap: www.eduvizig.hu
Felhívás és a tervek elérhetősége: Vízgazdálkodás / Nagyvízi mederkezelési tervezés menüpont

Gönyű, 2016. április 5.

Major Gábor
polgármester s.k.

Tovább

Fotópályázat

Kategória : Hírek módosítva: 2016.03.31 08:21

PályázatGönyű község önkormányzata fotópályázati kiírása gönyűi, kolozsnémai és mezőpaniti lakosoknak

Milyen az ideális pályamű?
A fotókat sport és egészség témában várjuk. Az elbíráláskor előnyt jelent, ha a kép kötődik a három fenti település valamelyikéhez. A képeket jpg formátumban, 2500 x 1875 pixel felbontásban kérjük megküldeni a palyazatok.online###kukac###gonyu.hu email címre 2016. június 30-ig. Egy pályázó maximum 5 db fotóval pályázhat.

Mi a nyeremény?
A képek felkerülnek Gönyű hivatalos Facebook oldalára, a legjobb 30 pályaművet pedig szabadtéri kiállítás keretében mutatjuk be 2016. augusztus 6-án, a Gönyűi Sportünnepen.
A kiállítás mindhárom településen látható lesz a 2016-os évben.
Díjazás:
1. díj: 15.000 Ft értékű tárgynyeremény
2. díj: 10.000 Ft értékű tárgynyeremény
3. díj: 5.000 Ft értékű tárgynyeremény
Különdíj: (a legtöbb like-ot begyűjtő fotó részére): 5.000 Ft értékű tárgynyeremény
Az eredményhirdetésre és a díjkiosztóra a Sportünnep keretében kerül sor.

Kérjük, az alkotások mellé írják meg nevüket, telefonszámukat és e-mail címüket!

A pályázók elérhetőségén kívül semmilyen más adatot nem kezelünk. Az adatkezelés bármely szakaszában lehetőség nyílik a pályázat és az adatok visszavonására, melyet ezen az e-mail címen tehet meg: palyazatok###kukac###gonyu.hu. A pályázatra való regisztrációjával, visszajelzésével hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

A pályázók jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy alkotásaikat print és on-line felületeinken, nevük megjelölésével bemutathassuk.

További információ:
Gönyű Község Önkormányzata
Tóth-Lencse Andrea, pályázati referens
Tel.: 00 36 96 544 090
palyazatok###kukac###gonyu.hu

Tovább

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Hasznos információk:

 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás (márc. 1-től):
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36702494765)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2016.05.03. 18:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 909 9
NO2 7 6
NOx 9 4
O3 67 37
NO 2 -
Szélirány Nincs adat
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!